ขอขอบคุณ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมจัดงานทุกท่าน พบกันใหม่โอกาสหน้า

(ภาพบรรยากาศงานวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๐ (ใหม่) วีดีโอบันทึกการบรรยาย และบันทึกดนตรีก่อนงาน)

P1-GCN_2018_07
ที่ระลึกแด่วิทยากรทั้งสอง
เวที ๑
เวที ๒
บันทึกความทรงจำ
เริ่มงานและบรรยากาศ
สมาคม ECTI ขอขอบคุณ
อดีต รมช.วิทย์ (ดร.กอปร)
หน้างาน ๑
ขอขอบคุณหนึ่งหยดน้ำใจ
"ความทรงจำ"
นักฟิสิกส์ผู้หลงใหลเสียงดนตรี
(FULL Video) - ทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทย (1/3 ภาคบรรยาย)
"เมื่อนักฟิสิกส์เป็นนักดนตรี(จำเป็น)" : จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์

“ทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทย”

ENG: NU - RMUTP – RMUTL and ECTI-Telecom & IEEE ComSoc Thailand's Dinner Talk 2017
ผู้สนับสนุน (sponsors)  ขอขอบคุณ
๑. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
๓. IEEE PES Thailand chapter ๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
..............................................
2017-DinnerTalk-Sponsored

ขอขอบคุณ ๑. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ๓. IEEE PES Thailand chapter ๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Click: Google Map

ติดต่อ แจ้งเข้าร่วมงาน (R.S.V.P) จากบัตรเชิญได้ที่ email: IEEE.Comsoc.Th@gmail.com             

(R.S.V.P: Répondez s'il vous plaît - "Please respond" - "Reply if you please".)

Disclaimer: Science Web - About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)  Email: thailand_chapter@comsoc.org 

เวปวิชาการนี้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใดที่นำชื่อควอนตัมไปใช้ หากเพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ)

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

since 2014 © copyright 

เวที ๑