top of page

(July 1, 2015: updated - October 2, 2017)

Technology Transfer and HRD of Perfectly Secure Quantum Communications: (ALL DONE - next to No Fraud project)

(โครงการการสื่อสารปลอดภัยสูงสุดด้วยรหัสลับควอนตัม: การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร) สนับสนุนโดย กทปส.  - กสทช. (บรรลุผลสูงกว่าเป้าหมาย มากกว่าความตั้งใจ ต่อยอดได้หลากหลายทาง)

Based on photon and optical communication, this NBTC supported project aims to promote quantum cryptography for future secure IT. Technology transfer is targeted to more than 300 people nation-wide including for academia and related industries.

 

Team:

Asst.Dr. Suwit Kiravittaya (Naresuan University) - Project Head

Paramin Sangwongngam

Jutaphet Wetcharungsri 

Dr.Keattisak Sripimanwat (ECTI Association & IEEE ComSoc Thailand chapter - chair)

 

Results: (ผลผลิตของโครงการ)

1.  ฝึกอบรม (Training) 300 people 

(เพิ่มกิจกรรมต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประมาณมากกว่าสองเท่า รวมสื่อบันทึกการบรรยายและฝึกอบรม

และขยายผลกับการบรรยายฝึกอบรมร่วมกับโครงการบริหารจัดการความรู้โทรคมนาคมไทย)

2. "เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัมกับการประยุกต์(เพิ่มกิจกรรมต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๐)

3. "ควอนตัมกับการสื่อสาร คืออะไร เพื่ออะไร?(เพิ่มกิจกรรมต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๐)

4.  สถานะทรัพย์สินทางปัญญาของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของทั่วโลก (ต่อเนื่อง)

5.  มาตรฐานรหัสลับควอนตัมโลก พ.ศ. 2557-2558 (ต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรฐานจีน)

6. "อนาคตประเทศไทยกับสารสนเทศเชิงควอนตัม"  (ต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๐ ข่าวสารรายวัน)

ผลผลิตเสริม (ความร่วมมือนานาชาติ)

        International Year of Light 2015 - 2016   ต่อเนื่องถึง International Day of Light 2018

        ความร่วมมืองานวิจัย (USTC)

 

ผลต่อเนื่องสู่ข้อเสนอโครงการ "ภูมิคุ้มกันภูมิปัญญาฉ้อฉล (No Fraud)"

        ๑. นำเสนอ IEEE Foundation 2016 - 2017 และอื่น ๆ จำนวนมาก (ยังไม่ประสบผล)

        ๒. เตรียมปรับปรุงนำเสนอ IEEE Foundation 2017 - 2018 (กำลังดำเนินการ)

        ๓. (เตรียม)โครงการ “ภูมิคุ้มกันสื่อฉ้อฉลและกลลวง : กรณีเทคโนโลยีไอทีควอนตัมอนาคต”

ข่าวสารสู่สังคม (รายวัน)

        ติดตาม (follow) ได้จาก ​https://www.facebook.com/QuantumCryptoThailand/

จดหมายเหตุ (บันทึกเหตุการณ์สำคัญ)

        รวบรวมเหตุการณ์และพัฒนาการไอทีควอนตัมไทยในอดีตมากกว่าทศวรรษ และบันทึกการแสวงหาความร่วมมือ

และการสนับสนุนกว่าสามร้อยกรณี รวมถึงความล้มเหลวในอดีตเพื่อการเรียนรู้ของนักวิชาการรุ่นใหม่

ผลผลิตสื่อหลัก (เพื่อการอ้างอิง)

        รวบรวม ณ บทความหนังสือพิมพ์และ blog เกือบร้อยรายการ (article) หนังสืออ้างอิงสาธารณะมากกว่าสิบรายการ (book) บันทึกวีดีโอจำนวนมาก (clip) และเริ่มต้นคอลัมน์วารสารเชิงอุตสาหกรรม (column)

ความเห็นสาธารณะ (การสำรวจหลากรูปแบบ)

        รวบรวมความเห็นสาธารณะผ่านแบบสอบถาม และบทสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ (quote) รวมทั้งที่ปรึกษา

 

ผลผลิตด้านบุคลากรต้นแบบ (เพื่ออนาคต)

        รวบรวมกลุ่มบุคลากรคนรุ่นใหม่ นักศึกษาไทยในต่างประเทศเพื่อจัดกิจกรรมต่อเนื่องร่วมรองรับการกลับมาปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาทั้งสัมนา ผลิตสื่อ และอื่น ๆ

 

(ร่าง) ผลผลิตสื่ออนาคต (โครงการต่อเนื่อง)

        การออกแบบหลักสูตรสำหรับสาธารณะ (course) หัวข้อวิจัยและพัฒนาร่วมกับต่างประเทศ (topic)

โครงการสู่อุตสาหกรรมหน้าใหม่ (start up) โครงการเรียนรู้เทคโนโลยีควอนตัมสำหรับเยาวชน (KID)

การคาดการณ์ตลาด (market forecast)

ขอเชิญ ...

สาธารณะร่วมประเมินและให้ความเห็นต่อผลผลิตของโครงการเหล่านี้ที่ได้ใช้งบประมาณสาธารณะจากกองทุน กทปส. กสทช. ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร และอนาคตหลังโครงการนี้ควร"ไปต่อ"อย่างไรกับงานกองทุน กทปส. กสทช. รวมทั้งข้อแนะนำอื่น ๆ ได้ที่นี่ 

ติดตามการต่อยอดโครงการได้ที่

https://www.facebook.com/QuantumCryptoThailand/

 

 

  • Wix Facebook page
@NU

@NU

NU

NU

2017-IPST

2017-IPST

2017-IPST

2017-IPST

2017-IPST - CQT-Singapore

2017-IPST - CQT-Singapore

2017-IPST

2017-IPST

2017-DinnerTalk

2017-DinnerTalk

2017-DinnerTalk

2017-DinnerTalk

2017-DinnerTalk

2017-DinnerTalk

2017-DinnerTalk

2017-DinnerTalk

2017-ECTI-Con - USTC

2017-ECTI-Con - USTC

2017-ECTI-Con

2017-ECTI-Con

2017-ECTI-Con - USTC

2017-ECTI-Con - USTC

2017-ECTI-Con - USTC

2017-ECTI-Con - USTC

2017-ECTI-Con - USTC

2017-ECTI-Con - USTC

2017-ECTI-Con - USTC

2017-ECTI-Con - USTC

2017-ECTI-Card

2017-ECTI-Card

2017-ECTI-Card

2017-ECTI-Card

2017-IEEE meeting

2017-IEEE meeting

2016-KM-Distribution

2016-KM-Distribution

ECTI-CARD2017

ECTI-CARD2017

IYL2015_Q-Ti-Ened

IYL2015_Q-Ti-Ened

2017-IPST-poster

2017-IPST-poster

ECTI-Keynote2017

ECTI-Keynote2017

NU-Lab

NU-Lab

NU-FacOfEng-Dean-meeting

NU-FacOfEng-Dean-meeting

2015-Bangsan

2015-Bangsan

2015-Bangsan

2015-Bangsan

2016-Thai Students

2016-Thai Students

2016-Thai Students workshop

2016-Thai Students workshop

2016-Thai Students workshop

2016-Thai Students workshop

SUT-Dean

SUT-Dean

IT-BUU Dean

IT-BUU Dean

TU-Vice Rector

TU-Vice Rector

SRU-NoFraud Talk

SRU-NoFraud Talk

SRU-NoFraud Talk

SRU-NoFraud Talk

SRU-NoFraud Talk

SRU-NoFraud Talk

2016 - IPST talk

2016 - IPST talk

2016 - IPST talk

2016 - IPST talk

2016 - ECTI Quantum IT chapter est.

2016 - ECTI Quantum IT chapter est.

2016 - ECTI Quantum IT chapter est.

2016 - ECTI Quantum IT chapter est.

Thai scholar visit expert

Thai scholar visit expert

Thai scholar visit home

Thai scholar visit home

TU Vice rector

TU Vice rector

ThEP director meeting

ThEP director meeting

NIMT & ECTI executives

NIMT & ECTI executives

2016- ECTI-Card talk

2016- ECTI-Card talk

2016- ECTI-Card talk

2016- ECTI-Card talk

2016- ECTI-Card : Executives

2016- ECTI-Card : Executives

IPST meeting

IPST meeting

IPST meeting: team

IPST meeting: team

2016 - ECTI-Con workshop

2016 - ECTI-Con workshop

รวมภาพ: KM distribution

รวมภาพ: KM distribution

NUOL dean & ECTI executives

NUOL dean & ECTI executives

2016 early talk

2016 early talk

2016 early talk

2016 early talk

2016 early talk

2016 early talk

2016 early talk

2016 early talk

2016 early talk

2016 early talk

2016 early talk

2016 early talk

2016 early talk

2016 early talk

2016 early lab

2016 early lab

2016 early lab

2016 early lab

2016 early lab

2016 early lab

  • Wix Facebook page
bottom of page