%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%

Quantum Cryptography:

a community of local quantum communications towards the new era -  let's share ...

สังคมวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม การสื่อสารเชิงควอนตัม ฯ แห่งอนาคต

ข่าวสาร การพูดคุย และผลล่าสุดของโลกกับวิทยาการอนาคตแห่งงานไอทีด้านการสื่อสาร ...

Since : 2020 - Updated:  Jan 13 , 2021

รหัสลับควอนตัมกำกวม

รหัสลับควอนตัมกำกวม

จำนวนสุ่มเชิงควอนตัม (QRNG)

จำนวนสุ่มเชิงควอนตัม (QRNG)

ฟิสิกส์กับวิศวกรรมเชิงควอนตัม

ฟิสิกส์กับวิศวกรรมเชิงควอนตัม

ควอนตัมมิได้ทำทุกอย่าง

ควอนตัมมิได้ทำทุกอย่าง

ดาวเทียมควอนตัม !

ดาวเทียมควอนตัม !

ไอทีควอนตัมถูกแฮก ?

ไอทีควอนตัมถูกแฮก ?

ไอทีควอนตัมไทยนิยม

ไอทีควอนตัมไทยนิยม

พัฒนาการรอบโลก

พัฒนาการรอบโลก

20160926-ปกหน้า.jpg
  • Wix Facebook page
P27-QKD.jpg

Disclaimer: Science Web  (ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ)

เวปวิชาการนี้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใดที่นำชื่อควอนตัมไปใช้

หากเพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)   

Email: thailand_chapter@comsoc.org  

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

since 2014 © copyright 

  • Facebook page
จำนวนสุ่มเชิงควอนตัม (QRNG)

(20201101) จำนวนสุ่มควอนตัม - "ธุรกิจสร้างความขลัง"

Go to link