October 21, 2019

เปิดตัวโครงการ “จดหมายเหตุวิทยาการแสงและควอนตัม” ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒

July 17, 2019

ขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์ “จดหมายเหตุวิทยาการแสงและควอนตัม” อุปถัมภ์เพื่อจัดส่งตรงแด่โรงเรียนเก่าวัยเด็ก ห้องสมุดใหญ่เล็กประจำหมู่บ้าน แหล่งค้นคว้าที่ทำงาน หรือวิทยาทาน ณ ที่ใด โดย ... ศิษย์เก่า คนรักบ้านเกิด หรือ ผู้มีใจสนับสนุนวิทยาทานทุกท่าน ร่วมบริจาคสนับสนุนได้ที่  thailand_chapter@comsoc.org (ภายใน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

January 19, 2019

กิจกรรมร่วม "วันสากลแห่งแสง IDL 2019" ของ UNESCO ตลอดปี พ.ศ.๒๕๖๒ ฟรีทั่วประเทศ (โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงาน บริษัท ฯลฯ)

October 7, 2018

ขอเชิญร่วมสนับสนุนภาควิชาการ อุตสาหกรรม และเข้าร่วมรับฟังอดีตและหาแนวทางสู่อนาคต ... ร่วมกัน

May 18, 2018

ECTI-Con2018 Keynote Speech & สัมนาพิเศษ "การเรียนรู้วิทยาการควอนตัม(แบบจีน)"

May 4, 2018

(v1.01) Another colorful light show at Sakol Nakorn's heritage building (old governor house) with 10th anniversary of main e-sources of knowledge management on Thai telecommunication engineering, quantum information technology, and LED applications, will be celebrated jointly.

April 6, 2018

สนับสนุนการเดินทางและโครงการร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อนำวิทยาการไอทีควอนตัมกลับสู่เมืองไทยได้ที่ thailand_chapter@comsoc.org และพบกับความก้าวหน้าของภาคประชาชนไทยร่วมกิจกรรมกับหนึ่งในกลุ่มใหญ่สุดของโลกด้านวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมจากประเทศจีนได้ ที่นี่

February 17, 2018

OQC: All Thailand Tour 2018 ฟรีทั่วไทยกับการทำความเข้าใจ

"แสง-ควอนตัม-สื่อสาร" กับหัวข้อที่เลือกได้ ... ติดต่อ

thailand_chapter@comsoc.org

January 12, 2018

The Valentines Talk ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

(เมื่อแสงและ“ควอนตัม” จากดินขึ้นฟ้ามาหานะเธอ...)

เมื่อผู้ใหญ่สายเกินไป เยาวชนคนรุ่นใหม่คือความหวัง !

Please reload

(ชุดความรู้ลำดับที่ ๒/ ๒๕๖๑)
กว่าสี่สิบปีแล้วที่กลศาสตร์ควอนตัมมาถึงเมืองไทย
แต่เหตุไฉน ... ควอนตัมไทยถึงกลายเป็น “ตัว - อัตตา”
ห้าภาคส่วนสังคมไทยจึงหายไปกับอัตตา ... ตัวตน
ตั้งแต่โรงเรียนถึงผู้ใหญ่ระดับประเทศ
กลายเป็น "ควอนตัมไทยนิยม"

(ชุดความรู้ลำดับที่ ๑/ ๒๕๖๑)

ทำอย่างไรให้ชาวบ้านทั่วไป “เข้าใจ” ควอนตัม

(ไม่ใช่เฉพาะนักเรียน นศ. นักวิชาการสายวิทย์)

ขณะที่ประสาทสัมผัสทั้งห้ามีเหมือนกัน

ยังตีความ"เข้าใจ” ได้ไม่เหมือนกัน...

Annual Report 2017

(รายงานกิจกรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐) IEEE ComSoc Thailand & ECTI-Telecom

Updated QKD from China : ECTI-Con2017 Keynote speech (บันทึกเสียง: ความก้าวหน้าล่าสุดด้านรหัสลับควอนตัมจากประเทศจีน)

 (บันทึกเสียงการบรรยาย): รหัสลับเชิงควอนตัมโดย ผจก.ใหญ่ บริษัท QAsky (Dr.Yibo Zhao)

(บันทึกเสียง 54 นาที : QKD Sound clip)
ไอทีควอนตัม ไทย - จีน ครั้งที่ ๑ : Thai-Chinese QKD#1

(๒๘ มิถุนายน พศ.๒๕๕๙ : 28 June 2016)
 

Updated News 

แถลงข่าว

"การพัฒนาอินเตอร์เฟียร์เมทรีเชิงอะตอมและเทคโนโลยีควอนตัม

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558"

.............................................................

(เสียง) ผลงานห้องวิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มช.   (โดย อ.ดร.วรานนท์ อนุกูล หัวหน้าห้องวิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัม ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

การสื่อสารปลอดภัยสูงสุดด้วยรหัสลับควอนตัม

Basic of QKD by Dr.Suwit Kiravittaya

(Sep 2, 2015)

B

หลักการสื่อสารเชิงควอนตัม

(Principle of Quantum Communication)

Quantum IT - สารสนเทศเชิงควอนตัม ไอทีแห่งอนาคต (Short Version)

ไอทีควอนตัม ๑/๒ : โลกอนาคต (ฉบับเต็ม) - Quantum Information Technology (1/2) - Updated 2015" (FULL)

Screen Shot 2020-02-02 at 13.16.27.png

Book Stores

"แสงควอนตัมสื่อสารแอลอีดี"

 

Final Report

The International Year of Light 2015

(รวมกิจกรรม)

20200604-InvitedCard.jpg
  • Facebook page

Disclaimer: Science Web - About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)  Email: thailand_chapter@comsoc.org 

เวปวิชาการนี้ เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใด ๆ ที่นำชื่อควอนตัมไปใช้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

© 2014 Powered by KS & IEEE ComSoc Thailand chapter

© 2015 Powered by  ECTI-Info, IEEE ComSoc Thailand chapter & KS

© 2016 Powered by NU & ECTI-Telecom, IEEE ComSoc Thailand chapter & KS

© 2017 Powered by NU & ECTI-Telecom & QuantumIT, IEEE ComSoc Thailand chapter & Merit KS

© 2018 KS

© 2019 KS & IEEE ComSoc Thailand chapter

© 2020 (waiting your support