(ชุดความรู้ลำดับที่ ๒/ ๒๕๖๑)
กว่าสี่สิบปีแล้วที่กลศาสตร์ควอนตัมมาถึงเมืองไทย
แต่เหตุไฉน ... ควอนตัมไทยถึงกลายเป็น “ตัว - อัตตา”
ห้าภาคส่วนสังคมไทยจึงหายไปกับอัตตา ... ตัวตน
ตั้งแต่โรงเรียนถึงผู้ใหญ่ระดับประเทศ
กลายเป็น "ควอนตัมไทยนิยม"

(ชุดความรู้ลำดับที่ ๑/ ๒๕๖๑)

ทำอย่างไรให้ชาวบ้านทั่วไป “เข้าใจ” ควอนตัม

(ไม่ใช่เฉพาะนักเรียน นศ. นักวิชาการสายวิทย์)

ขณะที่ประสาทสัมผัสทั้งห้ามีเหมือนกัน

ยังตีความ"เข้าใจ” ได้ไม่เหมือนกัน...

Annual Report 2017

(รายงานกิจกรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐) IEEE ComSoc Thailand & ECTI-Telecom

Updated QKD from China : ECTI-Con2017 Keynote speech (บันทึกเสียง: ความก้าวหน้าล่าสุดด้านรหัสลับควอนตัมจากประเทศจีน)

 (บันทึกเสียงการบรรยาย): รหัสลับเชิงควอนตัมโดย ผจก.ใหญ่ บริษัท QAsky (Dr.Yibo Zhao)

(บันทึกเสียง 54 นาที : QKD Sound clip)
ไอทีควอนตัม ไทย - จีน ครั้งที่ ๑ : Thai-Chinese QKD#1

(๒๘ มิถุนายน พศ.๒๕๕๙ : 28 June 2016)
 

Updated News 

แถลงข่าว

"การพัฒนาอินเตอร์เฟียร์เมทรีเชิงอะตอมและเทคโนโลยีควอนตัม

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558"

.............................................................

(เสียง) ผลงานห้องวิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มช.   (โดย อ.ดร.วรานนท์ อนุกูล หัวหน้าห้องวิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัม ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

การสื่อสารปลอดภัยสูงสุดด้วยรหัสลับควอนตัม

Basic of QKD by Dr.Suwit Kiravittaya

(Sep 2, 2015)

B

หลักการสื่อสารเชิงควอนตัม

(Principle of Quantum Communication)

Quantum IT - สารสนเทศเชิงควอนตัม ไอทีแห่งอนาคต (Short Version)

ไอทีควอนตัม ๑/๒ : โลกอนาคต (ฉบับเต็ม) - Quantum Information Technology (1/2) - Updated 2015" (FULL)

Screen Shot 2020-02-02 at 13.16.27.png

Book Stores

"แสงควอนตัมสื่อสารแอลอีดี"

 

Final Report

The International Year of Light 2015

(รวมกิจกรรม)

  • Facebook page

Disclaimer: Science Web - About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)  Email: thailand_chapter@comsoc.org 

เวปวิชาการนี้ เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใด ๆ ที่นำชื่อควอนตัมไปใช้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

© 2014 Powered by KS & IEEE ComSoc Thailand chapter

© 2015 Powered by  ECTI-Info, IEEE ComSoc Thailand chapter & KS

© 2016 Powered by NU & ECTI-Telecom, IEEE ComSoc Thailand chapter & KS

© 2017 Powered by NU & ECTI-Telecom & QuantumIT, IEEE ComSoc Thailand chapter & Merit KS

© 2018 KS

© 2019 KS & IEEE ComSoc Thailand chapter

© 2020 (waiting your support