Q-Student-Blogs : บันทึกคึกคักนักศึกษาควอนตัมไทย

(updated: May 9, 2017)

แรงบันดาลใจของชื่อเพจ ...สุภาพบุรุษที่ท่านเห็นในรูปโปรไฟล์ของเพจนี้ก็คือ พอล ดิแร็ก (Paul Dirac) หรือแผลงเป็นชื่อไทยว่า พล ดิเรก ดิแร็กเป็นนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษผู้รวมทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอสไตน์ เข้ากับกลศาสตร์ควอนตัม ซึ่งเป็นรากฐานของฟิสิกส์ยุคใหม่สำหรับการเข้าใจปรากฎการณ์เกี่ยวกับ เวลา แสง และ อนุภาค ซึ่งเป็นธีมหลักที่นายพลตั้งใจจะกล่าวถึงในเพจนี้

One Quantum at a Time ค่อยๆไปทีละก้าว

อัพเดท สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีควอนตัม, ควอนตัมคอมพิวเตอร์, Dwave google

(ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา นักวิจัยไทย มาร่วมไขลานวิทยาการที่ล้าหลังโลกมากกว่า ๙๐ ปีเรื่องนี้กัน มามะ มาช่วยกัน .....)

คุณคือผู้ร่วมสร้าง ...

Please reload

  • Wix Facebook page

Disclaimer: Science Web - About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)  Email: thailand_chapter@comsoc.org 

เวปวิชาการนี้ เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใด ๆ ที่นำชื่อควอนตัมไปใช้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

© 2014 Powered by KS & IEEE ComSoc Thailand chapter

© 2015 Powered by  ECTI-Info, IEEE ComSoc Thailand chapter & KS

© 2016 Powered by NU & ECTI-Telecom, IEEE ComSoc Thailand chapter & KS

© 2017 Powered by NU & ECTI-Telecom & QuantumIT, IEEE ComSoc Thailand chapter & Merit KS

© 2018 KS

© 2019 KS & IEEE ComSoc Thailand chapter

© 2020 (waiting your support