top of page

Q-Student-Blogs : บันทึกคึกคักนักศึกษาควอนตัมไทย

(updated: May 9, 2017)

แรงบันดาลใจของชื่อเพจ ...สุภาพบุรุษที่ท่านเห็นในรูปโปรไฟล์ของเพจนี้ก็คือ พอล ดิแร็ก (Paul Dirac) หรือแผลงเป็นชื่อไทยว่า พล ดิเรก ดิแร็กเป็นนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษผู้รวมทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอสไตน์ เข้ากับกลศาสตร์ควอนตัม ซึ่งเป็นรากฐานของฟิสิกส์ยุคใหม่สำหรับการเข้าใจปรากฎการณ์เกี่ยวกับ เวลา แสง และ อนุภาค ซึ่งเป็นธีมหลักที่นายพลตั้งใจจะกล่าวถึงในเพจนี้

One Quantum at a Time ค่อยๆไปทีละก้าว

อัพเดท สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีควอนตัม, ควอนตัมคอมพิวเตอร์, Dwave google

(ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา นักวิจัยไทย มาร่วมไขลานวิทยาการที่ล้าหลังโลกมากกว่า ๙๐ ปีเรื่องนี้กัน มามะ มาช่วยกัน .....)

คุณคือผู้ร่วมสร้าง ...

Please reload

  • Wix Facebook page
bottom of page