Q-Tips : tips of quantumIT ... เกร็ดความรู้ ความเห็น คม ๆ

"ประเทศไทยกับสารสนเทศเชิงควอนตัม กับเกร็ดที่สกัดเข้มข้นจากความรู้ทุกแห่งหน"

(Since:  January 2018 - Updated: ) 

TIP #1/ 2018

ภูมิสามัญประจำบ้าน ต้านควอนตัมปลอม !

20180107-Tip1-ภูมิสามัญประจำบ้าน

20180107-Tip1-ภูมิสามัญประจำบ้าน

ภูมิสามัญประจำบ้าน ต้านควอนตัมปลอม

First Aid

First Aid

ดั่งคำคมที่ชมแล้วใช่ และทั้งใจมอบให้มา แบบเข้าใจง่าย ๆ ... เพื่อสังคม

  • Wix Facebook page

Disclaimer: Science Web - About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)  Email: thailand_chapter@comsoc.org 

เวปวิชาการนี้ เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใด ๆ ที่นำชื่อควอนตัมไปใช้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

© 2014 Powered by KS & IEEE ComSoc Thailand chapter

© 2015 Powered by  ECTI-Info, IEEE ComSoc Thailand chapter & KS

© 2016 Powered by NU & ECTI-Telecom, IEEE ComSoc Thailand chapter & KS

© 2017 Powered by NU & ECTI-Telecom & QuantumIT, IEEE ComSoc Thailand chapter & Merit KS

© 2018 KS

© 2019 KS & IEEE ComSoc Thailand chapter

© 2020 (waiting your support