top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

[สร้างชุดความพัวพันควอนตัมให้เด็กเล่น] - Quantum Entanglement KIT 2022 - call for a team

ต้อนรับโนเบลฟิสิกส์ 2022 ด้านการทดลองความพัวพันเชิงควอนตัมอันเป็นกำเนิดของวิทยาการสารสนเทศเชิงควอนตัม
กลับมาอีกครั้งกับสร้างชุดความพัวพันควอนตัมให้เล่น ด้วยชุดทดลอง (quantum entanglement) เพื่อ "เล่น" เข้าถึง คุ้นเคย ปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งนั้นด้วยตนเอง โครงการสาธารณะที่พับไปหลายปีย้อนกลับมาพร้อมการตระหนักวิทยาการสาขาใหม่นี้จากการประกาศรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี ค.ศ.2022

หากคิดว่าใช่ สนใจ อยากร่วมลุยกัน ขอเชิญส่งสัญญาณความอยาก "พัวพัน" เพื่อสังคมการศึกษาไทยได้ที่นี่ เมื่อรวบรวมแรงขับดัน มันสมอง และการสนับสนุนจากทุกฝ่ายได้พอเพียง จะได้ช่วยกันจัดเรียงความพัวพันนั้นสู่เด็กไทย ให้เป็นจริง !

 

[เข้าใจควอนตัมกันอย่างไร ?]

อนึ่ง ปรากฏการณ์เชิงควอนตัมมนุษย์ไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสพื้นฐานทั้งห้า (ตา หู จมูก ลิ้น ผิวสัมผัส) เข้าถึงทางตรงได้ การรับรู้ทางอ้อมผ่าน "ความคุ้นเคย" จากการเล่นคลุกคลีอยู่กับการสังเกตผล จะทำให้เกิดความเข้าใจ "ควอนตัม" ทางอ้อมได้สะดวกขึ้น


หนังสือ

บทความ (EP1-9)

 

Quantum KITs : กิจกรรมสร้างชุดเรียนรู้ เล่น สัมผัส ปรากฏการณ์เชิงควอนตัมด้วยตนเอง

[www.Q-Thai.Org เมนู Q-KITS]

Comments


FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow

 

DROP US A LINE 

Your details were sent successfully!

  • Facebook page
bottom of page