top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

[สร้างชุดความพัวพันควอนตัมให้เด็กเล่น] - Quantum Entanglement KIT 2022 - call for a team

ต้อนรับโนเบลฟิสิกส์ 2022 ด้านการทดลองความพัวพันเชิงควอนตัมอันเป็นกำเนิดของวิทยาการสารสนเทศเชิงควอนตัม
“for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science”
กลับมาอีกครั้งกับสร้างชุดความพัวพันควอนตัมให้เล่น ด้วยชุดทดลอง (quantum entanglement) เพื่อ "เล่น" เข้าถึง คุ้นเคย ปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งนั้นด้วยตนเอง โครงการสาธารณะที่พับไปหลายปีย้อนกลับมาพร้อมการตระหนักวิทยาการสาขาใหม่นี้จากการประกาศรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี ค.ศ.2022

หากคิดว่าใช่ สนใจ อยากร่วมลุยกัน ขอเชิญส่งสัญญาณความอยาก "พัวพัน" เพื่อสังคมการศึกษาไทยได้ที่นี่ เมื่อรวบรวมแรงขับดัน มันสมอง และการสนับสนุนจากทุกฝ่ายได้พอเพียง จะได้ช่วยกันจัดเรียงความพัวพันนั้นสู่เด็กไทย ให้เป็นจริง !

 

[เข้าใจควอนตัมกันอย่างไร ?]

อนึ่ง ปรากฏการณ์เชิงควอนตัมมนุษย์ไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสพื้นฐานทั้งห้า (ตา หู จมูก ลิ้น ผิวสัมผัส) เข้าถึงทางตรงได้ การรับรู้ทางอ้อมผ่าน "ความคุ้นเคย" จากการเล่นคลุกคลีอยู่กับการสังเกตผล จะทำให้เกิดความเข้าใจ "ควอนตัม" ทางอ้อมได้สะดวกขึ้น


หนังสือ

“เข้าใจ”ควอนตัมกันอย่างไร ? ภาค ๑ - ความคุ้นเคย - ISBN : 978-616-572-644-3

บทความ (EP1-9)

| EP1/9 | EP2/9 | EP3/9 | EP4/9 | EP5/9 | EP6/9 | EP7/9 | EP8/9 | EP9/9 |

 

Quantum KITs : กิจกรรมสร้างชุดเรียนรู้ เล่น สัมผัส ปรากฏการณ์เชิงควอนตัมด้วยตนเอง

[www.Q-Thai.Org เมนู Q-KITS]

  • Facebook page
bottom of page