top of page

Q-Book Store : free eBooks - แบ่งปันความรู้ ...
(twenty topics) -  August 18 , 2022       ฟรี (free of charge)

ชั้นหนังสือPostcard.jpg
ปกเดี่ยว.png

เรียนรู้ประวัติศาสตร์

เพื่ออนาคตที่ผิดพลาดน้อยลง

2017_16_ปกเดี่ยว.png

(2017)

การรวมตัวของนักศึกษาไทยในต่างแดนถ่ายทอดความรู้ Quantum Computer

2014_10QCpolicy2014.png

(2014)

เมืองไทยเริ่มไว้อย่างไรกับสารสนเทศแห่งอนาคตด้านการสื่อสาร (รหัสลับ)

2008_1Comsoc2008.png

(2008)

ประวัติย่อของการสื่อสารโทรคมนาคมของโลกใน ๒๒๐ หน้า

2011_6TTG2011.png

(2011)

คำอธิบายศัพท์เทคนิคโทรคมนาคม ทำยากให้ง่ายมากกว่าพันคำ

2010_4WorldHealth2010.png

(2010)

สำรวจระบบสารสนเทศสุขภาพในอดีต ก่อนการมาถึงของโควิด-19 ได้ผลจริง ?

2014_9รูปรส_ไอทีควอนตัม2014.png

(2014)

แนวทางการเรียนรู้ควอนตัมแบบชาวบ้านทั่วไป ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าที่มี !

QM-สุภาพ.jpg

(2017)

Quantum Mechanics for Applied Physics -- สำหรับนักวิชาการเข้มข้น !

2016_14_Final-design_ทรัพย์สินทางปัญญาเท

(2016)

ดัชนีพัฒนาการไอทีควอนตัมผ่านข้อมูลสถิติทั้งวิชาการ สิทธิบัตร และผลิตภัณฑ์

2009_3รหัสเทอร์โบ2009.png

(2005, 2009)

นวัตกรรมการสื่อสารระดับโลกที่คนไทยมีส่วนร่วม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่สอง)

2015_11Final-ปก-LED_edit 10_edited.jpg

(2015)

ยุคแอลอีดีเฟื่องฟู วิทยาการหรูผ่านแสงที่จำแลงแปลงกายแล้ว ... หายไป !!!

2014_8EECON2013.png

(2014)

ถ่ายทอดประสบการณ์ของคนในวงการวิศวกรรมไฟฟ้าไทย ลึก ๆ ซึ้ง ๆ

2016_15_ปก-ไอทีควอนนตัม(2)-กระประยุกต์คว

(2016)

สิบการประยุกต์ควอนตัม เรื่องใกล้ ๆ ตัวที่อาจยังไม่ทราบ เพื่อไปต่อสู่ยุคอนาคต

2012_7QI2012.png

(2012)

(เทคนิคลึก) ความรู้สารสนเทศเชิงหรือ

ไอทีเชิงควอนตัมภาคภาษาไทย 

2016_13_20160926-ปกหน้า.jpg

(2016)

ปักหมุดการหยุดพัฒนาการวิทยาการรหัสลับควอนตัมประเทศไทย เหตุใด ?

2009_2TTE2009.png

(2009)

ความรู้โทรคมนาคมไทยอ้างอิงได้ ตั้งแต่ยุคโทรเลขกว่าร้อยสี่สิบปีก่อนถึง ๒๕๕๒

2016_12VLCPatent_edited.jpg

(2016)

ดัชนีพัฒนาการแอลอีดีประยุกต์ สำรวจเหตุของวิทยาการที่หายไป !!!

2011_5TTM2011.png
2019_17_LQM.png
1-1.jpg

บรรณาธิการแวะคุย

Free Medias for Q-Thai Members

IEEE Communications Society - Thailand chapter

ทุกสื่อฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (electronics version) สมาชิก Login เข้าใช้บริการได้ทันที

ส่วน

ฉบับพิมพ์ (hardcopy) เพื่อการอ้างอิงและการใช้งานอื่น ๆ เมื่อสมาคมรวบรวมการสนับสนุนได้เพียงพอในแต่ละรอบการจัดพิมพ์ จะดำเนินการส่งมอบฟรีเพิ่มเติมต่อไป

ห้องสมุดสาธารณะต้องการหนังสือฉบับเล่มใด แจ้งความประสงค์ รวมถึงการร่วมพัฒนาสื่ออนาคตได้ที่

Email: thailand_chapter@comsoc.org

ร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์ได้ที่ IEEE Thailand section (donation)

Q-Thai-Subscription-2021.jpg
bottom of page