Welcome Volunteers : Thai or expat, student or expert. Volunteer is everyone !

 

งานอาสาสมัคร รวมพลคนรักไอทีควอนตัม เพื่อการศึกษา เช่น การจัดทำชุดสาธิตควอนตัมพื้นฐาน การจัดนิทรรศการ สัมนา ถ่ายทอดความเข้าใจและจัดทำสื่อ ฯลฯ มาร่วมลงมือและสมองกัน .... 

 

Since Dec 2016 - Updated: September 8, 2017

Services 1. ร่วมกันขับเคลื่อน The Content Creator ! 

This is a great space to ride great future on quantum IT with our own legs.

.... สร้างอนาคตด้วยสองมือสองขาของเราเอง

ร่วมกันสร้างและสื่อสารข้อมูลสาธารณะวิทยาการ "สารสนเทศเชิงควอนตัม" สม่ำเสมอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมฐานความรู้ไทย โดยร่วมสร้างคอลัมน์ ติดตามข่าวและสื่อสารถามตอบ (Q&A)

Services 2. วิทยาทาน The Special Track !

๑. The Dinner Talk #1

"ทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทย" เสาร์ที่ ๒๐ พ.ค.๒๕๖๐

๒. จัดพิมพ์ นักศึกษาไทยไขความรู้ ... ซีพียูพันธุ์ใหม่ (คอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม)

จัดพิมพ์ครั้งแรกสำเร็จแล้วที่นี่ (กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๓.​งานต่อไป .... (โปรดติดตาม)

Services 3. งานอาสา Open for (your) Proposal

Volunteer is ...

... "​เราอาสา พัฒนา ใจเริงร่าและสามัคคี"

๑. ขอเชิญร่วมสืบค้น ตามหา "ปั้นควอนตัมไม่เป็นตัว" ที่มัว ๆ เริ่มเมื่อไหร่ในเมืองไทย

อนึ่ง อนุภาคมูลฐานมิได้เป็นตัว (อัตตา) หากแต่ว่าเมืองไทยมีเรียนสอนว่าเป็นตัวอยู่แห่งเดียวในโลก (สำรวจ ณ พ.ศ.๒๕๕๙)

๒. ขอเชิญร่วมพัฒนาสื่อความรู้ทั่วไป หนังสั้น (clip) หนังสือ (book) บทความ (article) และชุดการทดลอง(Q-KIT)

๓. อื่น ๆ ... ขอเชิญเสนอเพื่อหารือกัน

  • Wix Facebook page

Disclaimer: Science Web  (ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ)

เวปวิชาการนี้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใดที่นำชื่อควอนตัมไปใช้

หากเพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)   

Email: thailand_chapter@comsoc.org  

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

since 2014 © copyright 

  • Facebook page