top of page

Q-Quotes : quotes for our future ... คำคม คำนิยม คำจากประสบการณ์

"อนาคตประเทศไทยกับสารสนเทศเชิงควอนตัม"  the future forecast & planning through VIP's quotes of experiences

... ประหนึ่ง คำคมที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้ให้ความเห็นต่อวงการ "ไอทีควอนตัมไทย" และสังคม

New Quotes (2021 onwards) 

(OLD Quotes 2016 - 2020)

(ผลผลิตที่สุกงอม หวานหอมหวล)

(ผลผลิตที่สุกงอม หวานหอมหวล)

ดั่งคำคมที่ทั้งชิมแล้วหวานและทั้งหอมเมื่อยามดอมดม

Arvind Krishna

Arvind Krishna

IBM CEO

Dr.Grégoire Ribordy

Dr.Grégoire Ribordy

IDQ’s CEO (www.idquantique.com/)

Amanda Solloway

Amanda Solloway

Science Minister (UK)

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron

French President

Makoto Gonokami

Makoto Gonokami

President of the University of Tokyo

Pan Vs Figueroa

Pan Vs Figueroa

Ren Zhengfei

Ren Zhengfei

Huawei's CEO

โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์

อดีตอธิการบดี สจล.

Peter Barrett

Peter Barrett

Christophe Jurczak

Christophe Jurczak

วิจารณ์ พานิช

วิจารณ์ พานิช

มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.)

What won't happen in 2020

What won't happen in 2020

#WhatWontHappenIn2020

Serge Haroche

Serge Haroche

#QuantumWinter

#QuantumWinter

คำบาดหูบาดใจ ๖๒

คำบาดหูบาดใจ ๖๒

#คำบาด ๓ -

IEEE Spectrum Aug 2019 (Ben Perez)

IEEE Spectrum Aug 2019 (Ben Perez)

ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช

ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช

SIIT & ประธานคลัสเตอร์ดิจิทัล RUN

David Deutsch

David Deutsch

เมื่อหนึ่งในต้นตำรับคอมพิวเตอร์ควอนตัมของโลกเอื้อนเอ่ยสิ่งที่คิด !

Anton Zeilinger

Anton Zeilinger

Sakarindr Bhumiratana

Sakarindr Bhumiratana

ฤา วิทยาศาสตร์มิใช่เรื่องปกติธรรมชาติ ของเมืองไทย ?

แสงเลเซอร์ไทยแรก (๒๕๒๓)

แสงเลเซอร์ไทยแรก (๒๕๒๓)

รศ.สมศักดิ์ เชียร์ศิริกุล ดร.แดนทอง (แดเนียล) บรีน

Richard Feynman

Richard Feynman

Jian-Wei Pan

Jian-Wei Pan

เมื่อประเทศจีนจะเป็นผู้นำโลกไอทีควอนตัม !

คำบาดหูบาดใจ ๖๑

คำบาดหูบาดใจ ๖๑

#คำบาด ๒

คำบาดหูบาดใจ ๖๐

คำบาดหูบาดใจ ๖๐

#คำบาด ๑

เรื่องจริงของดาวเทียมควอนตัม

เรื่องจริงของดาวเทียมควอนตัม

ง่าย สั้น ตรงประเด็น ...กับดาวเทียมควอนตัม มิควรหลงใหลหรือหลงเชื่อข่าว หรือนักการเมืองคุยเฟื่องเรื่องควอนตัม เพียงเพื่อให้ตนดูดี ขลัง !

รมว-วท (แก้ไข 23 พ.ย.)

รมว-วท (แก้ไข 23 พ.ย.)

กุมภาพันธ์ปีหน้า ๒๕๖๒ มาทดลองสอบถามความคืบหน้ากัน ว่าฝันหรือจริง ! (ที่มา) กระทรวงใหม่: โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โกศล เพ็ชรสุวรรณ์

โกศล เพ็ชรสุวรรณ์

อดีตอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

อุดมเกียรติ นนทแก้ว

อุดมเกียรติ นนทแก้ว

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พลาวุธ เชานโยธิน

พลาวุธ เชานโยธิน

อดีตรองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ศิริ ตัณฑวัฒน์

ศิริ ตัณฑวัฒน์

อดีตรองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง

ไกรสีห์ กรรณสูต

ไกรสีห์ กรรณสูต

อดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

เกษม กุหลาบแก้ว

เกษม กุหลาบแก้ว

อดีตรองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง

Univ. Prof. Dr. Markus Arndt

Univ. Prof. Dr. Markus Arndt

Quantum Nanophysics Group - Head, U of Vienna, Austria

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ผู้ก่อตั้งและอดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

Prof. Dr. Yves Guldner

Prof. Dr. Yves Guldner

Ecole Normale Supérieure & Pierre et Marie Curie (Paris VI)

Artur Ekert

Artur Ekert

Director of CQT - NUS, Singapore

Padram Roushan

Padram Roushan

Google

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

Carlton M. CAVES (AUG-2017)

Carlton M. CAVES (AUG-2017)

CQuIC, USA

รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล

รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล

AI สู่ยุคไอทีควอนตัม

Artur Ekert

Artur Ekert

Director of CQT - NUS, Singapore

ศ.เกียรติคุณ ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

ศ.เกียรติคุณ ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

The Dinner Talk #1 "ทศวรรษหน้าวิศวกรรมไฟฟ้าและฟิสิกส์ไทย" ๒๐ พ.ค. ๖๐

Padram Roushan

Padram Roushan

นักวิทยาศาสตร์ด้านการสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมของกูเกิล

ขวัญชัย หลำอุบล

ขวัญชัย หลำอุบล

ที่ปรึกษา สวทน. สสวท. (ความเสี่ยงในการเป็นผู้ซื้อ(ไอทีควอนตัมอนาคต)อย่างฉลาด)

ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวานิช

ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวานิช

ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์

John DuBois

John DuBois

Strategy Advisory, Cloud Comrade, and Mentor - Perx Technologies

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (ทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนฯรหัสลับเชิงควอนตัม : ebooks.in.th/OQC-LED/)

ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

ราชบัณฑิต

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม

รองอธิการบดี ม.ศรีปทุมขอนแก่น

Prof.Wei Chen-Dec2016

Prof.Wei Chen-Dec2016

USTC, Hefei, Anhui, China

  • Wix Facebook page
bottom of page