กำแพงไอทีควอนตัมNewParadigme.jpg

Merit of knowledge sharing :  วิทยาทาน ทานจากการให้ความรู้

(List of donation to Thai Quantum Information Forum)

"ขอขอบคุณ" ... คือสามคำที่นำพา            งานอาสาที่นำมาร่วมสร้างสรรค์

"ขอขอบคุณ" ... คุณของทานคืนสู่ท่าน      ที่แบ่งปันร่วมสื่อสารสู่สังคม

รวมรายชื่อ  "ผู้อุปถัมภ์" เพื่อขอส่งมอบคำขอบคุณ ...​  

"งานวิทยาทานโดยอาสาสมัคร" (Since: 2017)

กฟน.
วันสากลแห่งแสง IDL2021: 20,000 บาท
กฟผ.
๑) วันสากลแห่งแสง IDL2021: 20,000 บาท
๒) สรุปข่าวไอทีควอนตัมประจำปี: 20,000 บาท
สสวท.
๑) วันสากลแห่งแสง IDL2021: 20,000 บาท
๒) สรุปข่าวไอทีควอนตัมประจำปี: 20,000 บาท
Show More
Please reload

Please reload

Please reload

Dec 19, 2017

รศ.ดร.สมศักดิ์ ชุมช่วย (คณะวิศวฯ ลาดกระบัง)

Sep 10, 2017

คุณขวัญชัย หลำอุบล

“ศูนย์กลางการติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัม” 25,000 บาท (ECTI)

Sep 06, 2017

ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา (คณะวิศวฯ ม.นเรศวร)

“ศูนย์กลางการติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัม” 75,000 บาท (ECTI)

Sep 06, 2017

ไม่ประสงค์ออกนาม (รวม ณ​ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐)

“ศูนย์กลางการติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัม” 60,000 บาท (ECTI)

1 / 1

Please reload

20200604-InvitedCard.jpg
  • Wix Facebook page

Disclaimer: Science Web  (ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ)

เวปวิชาการนี้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใดที่นำชื่อควอนตัมไปใช้

หากเพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)   

Email: thailand_chapter@comsoc.org  

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

since 2014 © copyright 

  • Facebook page