ขอเชิญชวน (Welcome)/

Job Opportunity/ Internship/ co-Supervised Project/ Joint Projects ...

1. รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ร่วมวิจัย และขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ

2. รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ พนักงานชั่วคราว (ติดต่อ)

Let's Talk

Quantum IT chapter - ECTI Association Thailand,
IEEE ComSoc Thailand chapter, and OQC. 

สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเลคโทรนิคแห่งประเทศไทย (IEEE ComSoc Thailand chapter/ IEEE Thailand section) 

53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 

thailand_chapter@comsoc.org

 

  • Wix Facebook page

ขอเชิญมาคุยกันสร้างสรรค์งานอาสาในสาขาที่แม้ตามโลกไม่ทันนี้ แต่สามารถจะช่วยเมืองไทยเป็น"ผู้ซื้ออย่างฉลาด"ในอนาคตกันให้ได้

ที่นี่อาสา เพื่อสาธารณะ โดยอาสาสมัคร .. จึงขอเชิญสมัครมาเพื่องานอาสา

ที่นี่ขอเชิญ ร่วมกันมานำพา ไอทีสาขาควอนตัม นำเมืองไทยไปกับโลก ... อนาคต

ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ภาคอุตสาหกรรมและผู้ใหญ่ใจบุญใจดีทั้งหลาย ขอเชิญได้มาร่วมกัน ณ ช่วงเวลาที่ภาครัฐยังไม่สามารถเตรียมพร้อมใด ๆ เพื่อรับอนาคตกับวิทยาการสาขาใหม่นี้ได้ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ภาคประชาชนก็มิควรรอ หากควรรวมตัวออกเดินนำหน้าพร้อมรับก่อน เพื่อจะได้ไม่ประสบเหตุดั่งเช่นกับกรณีอดีตทุกบทเรียนเทคโนโลยี ทั้งที่จำเป็น (3G WiFi DTV Mobile ...) แต่เสียหายหรือล่าช้า หรือแม้เทคโนโลยีฉ้อฉล (fraud)ที่ก็หลงกลเสียรู้มหาศาล (GT200 เรือเหาะ ฯลฯ) รวมถึงข่าวลวงหรือเทคโนโลยีปลอมทั้งหลาย (เช่น ดาวเทียมควอนตัมถ่ายภาพความชัดลึกสูง ฯ) โดยเฉพาะที่ส่งต่อมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศ ... ภาคสังคมจึงไม่ควรรอ !

 

ดังนั้น ควรได้รวมตัวทั้งเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโลก (แม้ทราบว่าอย่างไรก็ไม่ทัน)และเพื่อทั้งป้องกันตนเองจากกรณีฉ้อฉลกลลวงที่นำคำว่า "ควอนตัม" ไปใช้ ที่อาจส่งผลลบหนักหนากว่าเรื่องเสียรู้ในอดีตมาก

มาร่วมกันสร้างสรรค์แล้วไปต่อ...ร่วมกัน

 

๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

(เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ - บรรณาธิการ)

Thai Quantum Information Forum (Q-Thai)

Disclaimer: Science Web - About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)  Email: thailand_chapter@comsoc.org 

เวปวิชาการนี้ เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใด ๆ ที่นำชื่อควอนตัมไปใช้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

© 2014 Powered by KS & IEEE ComSoc Thailand chapter

© 2015 Powered by  ECTI-Info, IEEE ComSoc Thailand chapter & KS

© 2016 Powered by NU & ECTI-Telecom, IEEE ComSoc Thailand chapter & KS

© 2017 Powered by NU & ECTI-Telecom & QuantumIT, IEEE ComSoc Thailand chapter & Merit KS

© 2018 KS

© 2019 KS & IEEE ComSoc Thailand chapter

© 2020 (waiting your support