top of page

Q - Funny Questions - Answerรวมความเห็นจากคณะที่ปรึกษาต่อคำถามที่ไม่สิ้นสุด (แต่มีจุดหมาย)

แบ่งปันประสบการณ์ของผู้เคยร่วมรับฟังการนำเสนอ การตอบข้อซักถามแด่คณะอนุกรรมการ กรรมการบริหารทุน บอร์ดชุดเล็กและบอร์ดใหญ่ ...

ของอดีตผู้บริหารฯ ผู้ประเมินโครงการ ผู้ติดตามโครงการ ผู้สังเกตการณ์ ผู้ตรวจสอบ ผู้ติดตามผล ผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการวิทย์และเทคโนฯไทย ฯลฯ ว่าเพราะเหตุใดถึงมี Funny Asked Questions แบบนั้นเกิดขึ้นและไม่มีทีท่าว่าจะสร่างซาลง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรรุ่นต่อ ๆ ไป มีโอกาสนำไปปรับใช้ได้โดยเข้าใจสถานภาพแวดล้อมของประเทศไทยของช่วงที่ผ่านมา

(updated: Jan 5, 2017)

ความเห็นของคณะที่ปรึกษา Q-Thai Forum: (2017)

"เป็นรูปแบบ Classic ของการประชุม ความ classic ในการประชุมแบบนี้ของหน่วยงานรัฐก็คือ

๑. องค์ประชุมไม่ได้มี accountability ต่อผลของการประชุมมากนัก ดังนั้น น้ำหนักก็จะอยู่ที่ประธาน หรือ เลขาฯซึ่งเป็นคนของหน่วยงาน ผลก็จะไปตามนั้นเป็นหลัก

๒. องค์ประชุมประมาณอย่างน้อยครึ่งหนึ่งมาประชุมตามบทบาท หรือ ตำแหน่งงาน ไม่รู้ประเด็นทางเทคนิคมากนักก็จะถามคำใหญ่ ๆ เช่น ประเทศชาติ นโยบายรัฐ วิจัยพื้นฐาน เชิงพาณิชย์ ฯลฯ ซึ่งเป็นคำถามมาตรฐานสำหรับผู้เข้าประชุมถ้าไม่รู้จะตั้งคำถามอะไร ดังนั้น คำถามจะเจอคล้าย ๆ กัน โดยเฉพาะเรื่องยาก ๆ

๓. การอนุมัติเรื่องยาก ๆ ทำยากกว่าเรื่องง่าย ๆ เพราะถ้ามีคนถามว่าทำไมอนุมัติก็จะตอบไม่ค่อยได้ ดังนั้นก็จะตั้งคำถามแบบที่ยกมานั้น (แบบว่า "ประเทศชาติได้ประโยชน์อะไร ?")

๔. สำหรับกรณี (ควอนตัม) นี้ก็ไม่ต่างไปจากกรณีที่ยกมา อาจจะหนักกว่าด้วย เนื่องจากระดับผู้บริหารสูง ๆ ก็ยังไม่ค่อยเคยได้ยินใครพูดเรื่องนี้ดัง ๆ เลย อาจจะไม่เข้าใจเรื่องดีพอที่จะพูด หรือ .. เอาเรื่องที่เป็นกระแสไปก่อน ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกว่าก็เป็นได้ ... "

 

ความรู้สึกของคณะทำงาน :

๑. "ท่านครับ" ... "ควอนตัมไม่ใช่เรื่องยากนะขอรับ เพียงแต่ยังไม่คุ้นเคยกัน อยากทราบอะไรถามกูเกิลก็ได้นะครับ" ... "หากไม่สะดวกที่จะถามท่ามกลางที่ประชุมจะให้ทีมงานไปอธิบายใต้ดิน บนน้ำ ยามดึก หากนึกอยากฟังเมื่อใดแจ้งได้ทันที"

๒. เอ ...แล้วหากยังต้องพบเห็นแบบเดิมนั้นอีกกับทศวรรษต่อไปนี้ที่ทั้งกูเกิล ไอบีเอ็ม ไมโครซอฟท์ ฯลฯ เตรียมเผยผลวิจัยขายสินค้ากัน แล้ว "ประเทศชาติจะได้ประโยชน์อะไรจากคำถามเหล่านั้นต่อไปล่ะครับ ท่านพอมีความเห็นเพิ่มเติมอย่างไร ... ! "

๓. ระหว่างนี้ปีใหม่ ๒๕๖๐ จึงขอมอบร่ายกลอนรำพึงมา หวังว่าจะช่วยกันเปลี่ยนคำถามที่เคยมาหลายทศวรรษ จัดใหม่ให้เป็น "ประเทศชาติยังขาดอะไร" แทนคำถามเดิมกัน และช่วยกันหามาเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ไอทีควอนตัมไทย แม้อุปสรรคจะมากปานใดก็ขอเชิญมาร่วมกัน

..........................................................................

"อ้อนจันทร์ ... อ้อนกัน" (ฉบับไอทีควอนตัมไทย) 

(ทำนอง) "จันทร์เอ๋ย จันทร์เจ้า" ... ขอข้าวขอแกง ...

Q-Thai Forum ขอสวัสดี ณ ปีใหม่
ขอความรู้ไอทีใหม่จำรูญจำรัสแสง
ขอทุกท่านช่วยกันคิดช่วยออกแรง
ขอข้าวแกงช้างม้ามาลุยกัน
.
ขอท่านช่วยกันตอบ "ควอนตัมคืออะไร ?"
ขอทายใจท่านก็ลำบากเช่นกับฉัน 
ขออย่าท้อมาช่วยตอบไปด้วยกัน
ขออ้อนจันทร์ "ประเทศชาติได้อะไร ?"
.
ขอบอกว่าได้ตอบมาสองสิบปี
ของอนทีจันทร์ไม่ช่วยเลยไฉน
ขอโปรดเปลี่ยนซึ่งคำถามบ้างเป็นไร
ขอทีไรอ้างด้วย"ชาติ"บาดทุกที
.
ขอท่านถามตัวท่านด้วยช่วยท่านเอง
ขอมั่นใจชาติเราเก่งมาแต่ไหน
ขอท่านทราบว่าชาตินี้หรือชาติไกล
ขอชาติไหนเราก็ซื้อเขาทุกงาน
.
ขอท่านบ้างถามท่านช่วย อย่างไรชาติ
ขออภัยมิบังอาจจะหักหาญ
ขอเพียงท่านร่วมตั้งเป้าเล่าอีกนาน
ขอแทนกัน ถามว่า"ชาติ" "ขาดอะไร" ?
.
ขอแบบนี้จึ่งน่ารักจักร่วมฝัน
ขอพรผ่อง แสงจันทร์ตอบ สุกสดใส
ขอแสงไฟ ในตัวท่าน สหายใด
ขอมิใช่ "แสงสุดท้าย" ของพี่ตูน :)
.

มามะ มาช่วยกันเปลี่ยนคำถามเพื่อถามว่าชาติยังขาดอะไรกับงานไอทีควอนตัม

แล้วหามาช่วยกัน ... ช่วยกัน ยังพอเป็นไปได้ จะได้ไม่ต้องไปอ้อนพระจันทร์ !

ต้นฉบับ ("อ้อนจันทร์" - โดย ศรชัย เมฆวิเชียร)

bottom of page