top of page

Quantum for KID (Q-KID) : กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสู่ระดับโรงเรียน

 

กิจกรรมสำหรับนักเรียน เยาวชนคนรุ่นใหม่มากมายทั่วโลก (สำหรับผู้ใหญ่มีหลักสูตรและแนวทางการเรียนรู้มากมายมาเกือบร้อยปีแล้วที่กลศาสตร์ควอนตัมเกิดขึ้นบนโลก และตั้งแต่ ค.ศ.1975 ที่วิชาการด้านควอนตัมนี้มาถึงเมืองไทย เริ่มมากว่าสี่สิบปีแล้วการเรียนการสอนในประเทศปรากฏมีมากมายเช่นกัน แต่ ... ก็ยังไปไม่ถึงไหน ! ... จึงมาเริ่มอีกแนวทางเน้นหนักที่คนรุ่นใหม่กัน !)

...........       

(Quantum mechanics was founded in Thailand since 1975 ! ... that was at 50 years behind the beginning (1925), how far recently ?)

(Since: Dec 8, 2016 - Updated : July 13, 2018)

การสื่อสารวิทยาศาสตร์ (ควอนตัมแนวการ์ตูน) ... แต่ 

การทำอรรถาธิบายเรื่อง "ควอนตัม" หลายครั้งหลายงานมีออกมาแปลก ๆ 

๑.บางกรณีเบา ๆ ชวนหัวกลับ "ได้ใจ" ผู้รับสารทั่วไปที่ไม่มีพื้นหลังแต่กลับทำให้คนในวงการวิชาการหัวเสีย (แม้จะเป็นของฟรี) เพราะข้อมูลอ่อนไปหรือไม่เหมาะไม่ตรงตามที่นักวิชาการเจ้าของสาขาต้องการ
๒. แต่หากทำวิชาการมาก คนทั่วไปกลับเมิน เข้าไม่ถึง เกิดประโยชน์น้อย ต้องการงานแบบตลาด ๆ

ตัวอย่างหนังสือการ์ตูนนี้ มาจากศูนย์เทคโนฯควอนตัมสิงคโปร์ที่ลงทุนนับพันล้าน ผอ. Ekert เขียนเกริ่นความคิดให้ด้วย แต่มาเมืองไทยแปลไทยคงยาก เพราะวัฒนธรรมต่างกันอธิบายภาพแรกก็ยกเท้าโชว์ซะแล้ว (สไตล์งิ้ว อุปรากรจีน) แล้วเมืองไทยแบบไหนดีล่ะ "ปลาบู่ทอง บ้านทรายทอง ฯลฯ" ...

(more)

“ทฤษฎีควอนตัมสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ ม. ปลาย” (Quantum for high school students)

โดย รักษพล ธนานุวงศ์ (สสวท)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

by RAKSAPOL THANANUWONG,

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)


เพื่อร่วมกันสร้างบุคลากรทุกระดับชั้น !
.....................................................................................

สรุปผล

(click) ๑. ฉบับเต็ม  ๒. ฉบับสังเกตการณ์

สสวท.

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

 

ทีม (team)

รักษพล ธนานุวงศ์ (งานฟิสิกส์ ม.ปลาย) (Raksapol Thananuwong)

ดร.นิพนธ์ จันเลน (งานวิทย์ ม.ต้น) (Niphon Chanlen, PhD)

ดร.ณัฐธิดา พรหมยอด (Nattida Promyod, PhD)

 

 

มาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแด่คนรุ่นใหม่

รู้เขารู้เรา : What they are doing !

 

ส่องดูต่างประเทศกับการเน้นการสร้างกิจกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยวิชาการแขนงสำคัญของโลกบนพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม ทั้งหลักสูตร ค่าย เกม ฯ (quantum camp, course, game, and etc for KIDs) รวมทั้งการจัดประกวดการสร้างภาพยนตร์สั้นและสื่ออื่น ๆ (film contest and media) เพื่อเสริมสร้างแนวทางการเรียนรู้ เช่น

(การสอน) https://goo.gl/aDF4oH

(ค่าย) https://goo.gl/nenKh6

(เกม) http://quantumgame.io/
 

KITs for KIDs

 

เมื่อควอนตัมสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสพื้นฐานทั้งห้าโดยตรงไม่ได้หาไม่เจอ หากเรียนด้านปริยัติอัดวิชาการให้เด็กอย่างเดียวก็ยากที่สัมผัสพบ ... อย่างนั้นมาหาทางให้เยาวชนได้เข้าถึงการทดลองพื้นฐานของปรากฏการณ์ด้านควอนตัมแสงพัวพัน (entanglement) กัน เพียงแต่ว่า "แพงจัด !" ... อีกสักพักมาทำโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาร่วมกัน รวมมือพี่น้องเพื่อผองเยาวชนไทยไม่ไกลจากความความเข้าเรื่องควอนตัมของจริง และสร้างภูมิคุ้มกันจากเรื่องหลอกลวง (fraud) ได้ด้วย เช่น

1. Quantum Enigma Machine

2. qubitekk.com/security/ (นักเรียน นักศึกษา)

3. qutools.com/qued/ (นักศึกษา)

4. Quantum Crypto Demo.(นักศึกษา)

5. EPR KIT (บุคคลทั่วไป)

6. The Quantum Suitcase (?)

(หมายเหตุ: KIT หรือชุดทดสอบ ชุดทดลอง ยังต้องปรับแต่งและสร้างแนวทางที่เหมาะกับทั้งครูผู้ควบคุมและนักเรียนของแต่ละระดับชั้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญช่วยกำกับดูแล)

the BIG BELL TEST !

 

Worldwide quantum physics experiments powered by human randomness

(Nov 30): กับการทดลองสุ่มจำนวนเพื่อศึกษาย้อนกลับ-ควอนตัม
..............
การทดลอง เล่น ของนักวิทย์กลุ่มนี้น่าสนุก ! ให้ใครก็ได้ ที่ไหนก็ดี มีช่องทางต่อ app ก็สุ่มตัวเลขตามถนัด เพื่อทดสอบความคิดของไอสไตน์ Albert Einstein's idea of "local realism"กิจกรรมดี ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ แถมการมีส่วนร่วมของ 30,000 คน จากทั่วโลกผ่านโทรศัพท์

 

มาคิดทำกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนไม่หลงกลลวง แต่ทะลวงความเข้าใจเรื่องกลศาสตร์ควอนตัมตั้งแต่เป็นนักเรียนกัน ...

  • Wix Facebook page
bottom of page