top of page
Q1-video.jpg
CLIPs for all :
วีดีโอความรู้ เรื่อง ควอนตัม ควอนตัม ...

 

วีดีโอให้ความรู้ด้านกลศาสตร์ควอนตัม ไอทีควอนตัม ฯลฯ ทั้งขั้นพื้นฐานสู่ขั้นวิจัยและพัฒนามีอยู่มากมาย กระนั้น ก็ยังคงเป็นการสมมติ การสร้างภาพประกอบ การสร้างการทดลองเทียบเคียงเพื่อใช้เปรียบเปรยปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การทับซ้อนทางตำแหน่งหรือการปรากฏอยู่มากกว่าหนึ่งตำแหน่งของอนุภาคเดี่ยวในเวลาเดียวกัน (superposition) หรือความพัวพัน (entanglement) ... การสมมติเหล่านั้นอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไปตามอรรถาธิบายของผู้สร้าง แต่เนื่องจากการเรียนรู้จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์จริงเพื่อการเข้าถึงเข้าใจได้ด้วยตนเองยังคงยุ่งยากซับซ้อน และมีราคาสูงมาก มีอยู่ในห้องปฏิบัติการของนักฟิสิกส์เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การเรียนรู้จากการเปรียบเปรยจึงยังคงมีความสำคัญและได้รับการใช้งานผ่านวีดีโออยู่ไม่น้อย

 

แล้ววีดีโอชุดไหนล่ะ ที่ดูแล้วคิดว่าดี  ?

 ... ช่วยโหวต ให้ความเห็น ...แนะนำวีดีโอใหม่ ๆ เพิ่มเติมกันได้ที่ IEEE.Comsoc.Th@gmail.com    (Since January 13, 2017 : Updated - August 2, 2020)

Quantum cryptography

Quantum cryptography

Quantum cryptography
ค้นหาวิดีโอ...
ควอนตัมจีน - Quantum@China 2022 | สรุปข่าวไอทีควอนตัม ๒๕๖๕ | Quantum IT Year NEWS

ควอนตัมจีน - Quantum@China 2022 | สรุปข่าวไอทีควอนตัม ๒๕๖๕ | Quantum IT Year NEWS

16:52
เล่นวิดีโอ
ธุรกิจควอนตัมรูปแบบ “ขลัง ขู่” ดูแลระบบไฟฟ้า | Quantum "Tie in Sales" 2022 | IEEE ComSoc Thailand |

ธุรกิจควอนตัมรูปแบบ “ขลัง ขู่” ดูแลระบบไฟฟ้า | Quantum "Tie in Sales" 2022 | IEEE ComSoc Thailand |

02:28
เล่นวิดีโอ
องค์กรต้นแบบไอทีควอนตัม ๒๕๖๖ | QuantumICT Ready & Learning Organization 2023 | IEEE ComSoc Thailand|

องค์กรต้นแบบไอทีควอนตัม ๒๕๖๖ | QuantumICT Ready & Learning Organization 2023 | IEEE ComSoc Thailand|

02:37
เล่นวิดีโอ