CLIPs for all :
วีดีโอความรู้ เรื่อง ควอนตัม ควอนตัม ...

 

วีดีโอให้ความรู้ด้านกลศาสตร์ควอนตัม ไอทีควอนตัม ฯลฯ ทั้งขั้นพื้นฐานสู่ขั้นวิจัยและพัฒนามีอยู่มากมาย กระนั้น ก็ยังคงเป็นการสมมติ การสร้างภาพประกอบ การสร้างการทดลองเทียบเคียงเพื่อใช้เปรียบเปรยปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การทับซ้อนทางตำแหน่งหรือการปรากฏอยู่มากกว่าหนึ่งตำแหน่งของอนุภาคเดี่ยวในเวลาเดียวกัน (superposition) หรือความพัวพัน (entanglement) ... การสมมติเหล่านั้นอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไปตามอรรถาธิบายของผู้สร้าง แต่เนื่องจากการเรียนรู้จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์จริงเพื่อการเข้าถึงเข้าใจได้ด้วยตนเองยังคงยุ่งยากซับซ้อน และมีราคาสูงมาก มีอยู่ในห้องปฏิบัติการของนักฟิสิกส์เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การเรียนรู้จากการเปรียบเปรยจึงยังคงมีความสำคัญและได้รับการใช้งานผ่านวีดีโออยู่ไม่น้อย

 

แล้ววีดีโอชุดไหนล่ะ ที่ดูแล้วคิดว่าดี  ?

 ... ช่วยโหวต ให้ความเห็น ...แนะนำวีดีโอใหม่ ๆ เพิ่มเติมกันได้ที่ IEEE.Comsoc.Th@gmail.com    (Since January 13, 2017 : Updated - August 2, 2020)

(Quantum computer I)

#ExperiencesSharing (Q-Thai.Org): 13 Q & A - Quantum stories (from China) to Thailand

#ผู้ซื้อย่างฉลาด -  รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว

Annual Report 2017

(รายงานกิจกรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐)

IEEE ComSoc Thailand & ECTI-Telecom

(บันทึกเสียง) เสวนาคอมพิวเตอร์เชิงควอนตัม ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐ โดย ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ แบบสนุกสนาน ในมุมสงบ และบนเก้าอี้สุดชิคสบาย ๆ กับเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์พันธุ์ใหม่  

(Quantum computer II)

(ECTI-Con2018 Keynote Speech) - Quantum Key Distribution by Dr.ZhenQiang Yin

(ชุดความรู้ลำดับที่ ๒/ ๒๕๖๑)

กว่าสี่สิบปีแล้วที่กลศาสตร์ควอนตัมมาถึงเมืองไทยแต่เหตุไฉน ... ควอนตัมไทยถึงกลายเป็น “ตัว - อัตตา”

กลายเป็น "ควอนตัมไทยนิยม"

ทำอย่างไรให้ชาวบ้านทั่วไป “เข้าใจ” ควอนตัม (ไม่ใช่เฉพาะนักเรียน นศ. นักวิชาการสายวิทย์) ขณะที่ประสาทสัมผัสทั้งห้ามีเหมือนกัน

ยังตีความ"เข้าใจ” ได้ไม่เหมือนกัน...

(บันทึกเสียง) บรรยาย ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๐ ณ เชียงคาน จังหวัดเลย โดย ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์พันธุ์ใหม่กับสิ่งที่โปรแกรมเมอร์หรือวิศวกรฯควรเริ่มทำความเข้าใจ

Updated QKD from China : ECTI-Con2017 Keynote speech (บันทึกเสียง: รหัสลับควอนตัมจากประเทศจีน English)

ไอทีควอนตัม ๑/๒ : โลกอนาคต (ฉบับเต็ม) - Quantum Information Technology (1/2)

(บันทึกเสียง):  รหัสลับเชิงควอนตัมโดย ผจก.ใหญ่ บริษัท QAsky (Dr.Yibo Zhao)

หลักการสื่อสารเชิงควอนตัม

(Principle of Quantum Communication)

การสื่อสารปลอดภัยสูงสุดด้วยรหัสลับควอนตัม

(บันทึกเสียง) Re-definitions of SI Units with Atomic Clocks (English)

 "ภูมิคุ้มกันวิชาการฉ้อฉล"

(Q-Thai.Org) Short Talk#1: Thai-Singapore Quantum Tech and FRAUD 

(Q-Thai.Org) Woman in Physics (#2):Keep Walking ! 

(มาดามฟิสิกส์ #๒ : ผู้หญิงก็เป็นนักฟิสิกส์จริงจังได้)

(Q-Thai.Org) คุยสบาย ๆ กับนักเรียนม.ปลายเรื่องเทคโนฯ ควอนตัม (ปฏิญญ์ อินทร์แก้ว)

(Q-Thai.Org) คุยสบาย ๆ กับนักเรียนม.ปลายเรื่องเทคโนฯ ควอนตัม (กฤตเมธ เธียรกานนท์)

(Q-Thai.Org) คุยสบาย ๆ กับนักเรียนม.ปลายเรื่องเทคโนฯ ควอนตัม (ธีธัช วงษ์วานิช)

(Q-Thai.Org) คุยสบาย ๆ กับนักเรียนม.ปลายเรื่องเทคโนฯ ควอนตัม (อาทิตยา บุญเกิด)

(Q-Thai.Org) คุยสบาย ๆ กับนักเรียนม.ปลายเรื่องเทคโนฯ ควอนตัม (สราวุฒิ สิรโฆษิต)

(Q-Thai.Org) Short Talk#2: Thai-Singapore Quantum Tech (See Tian Feng, CQT-NUS)

(Q-Thai.Org) Woman in Physics (#1) : Difficulty & Solution (มาดามฟิสิกส์ #๑ : อุปสรรคและหนทาง)

(Q-Thai.Org) คุยสบาย ๆ กับนักเรียนม.ปลายเรื่องเทคโนฯ ควอนตัม (นนฐ์ทกร บุญรักชาติ) 

(Q-Thai.Org) คุยสบาย ๆ กับนักเรียนม.ปลายเรื่องเทคโนฯ ควอนตัม (ณัฐณิชา เมรินทร์)

(Q-Thai.Org) คุยสบาย ๆ กับนักเรียนม.ปลายเรื่องเทคโนฯ ควอนตัม (ณาฏฐิพร มลิวรรณ)

(Q-Thai.Org) Short Talk#3: Thai-Singapore Quantum Tech (Jaren Gan, CQT-NUS)

  • Wix Facebook page

(Q-Thai.Org) คุยสบาย ๆ กับนักเรียนม.ปลายเรื่องเทคโนฯ ควอนตัม (ฐานันต์ บุญช่วย)

....

หนังสือนิยายหรือภาพยนตร์ที่ตั้งชื่อหรือเล่นคำ "ควอนตัม"

แล้วกรณีที่นำคำว่า "ควอนตัม" ไปใช้สร้าง clip ภาพยนตร์ หรือสื่ออื่น ๆ แต่มิได้เกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ควอนตัมเลยนั้น บอกกันด้วย มีที่ไหนและอะไรที่อ้างถึง ... ที่นี่

Disclaimer: Science Web  (ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ)

เวปวิชาการนี้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใดที่นำชื่อควอนตัมไปใช้

หากเพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)   

Email: thailand_chapter@comsoc.org  

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

since 2014 © copyright 

  • Facebook page