top of page
CLIPs for all : home-made video
วีดีโอความรู้ เรื่อง ควอนตัม ควอนตัม ... ทำเอง

 

วีดีโอให้ความรู้ด้านกลศาสตร์ควอนตัม ไอทีควอนตัม ฯลฯ ทั้งขั้นพื้นฐานสู่ขั้นวิจัยและพัฒนามีอยู่มากมาย กระนั้น ก็ยังคงเป็นการสมมติ การสร้างภาพประกอบ การสร้างการทดลองเทียบเคียงเพื่อใช้เปรียบเปรยปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การทับซ้อนทางตำแหน่งหรือการปรากฏอยู่มากกว่าหนึ่งตำแหน่งของอนุภาคเดี่ยวในเวลาเดียวกัน (superposition) หรือความพัวพัน (entanglement) ... การสมมติเหล่านั้นอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไปตามอรรถาธิบายของผู้สร้าง แต่เนื่องจากการเรียนรู้จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์จริงเพื่อการเข้าถึงเข้าใจได้ด้วยตนเองยังคงยุ่งยากซับซ้อน และมีราคาสูงมาก มีอยู่ในห้องปฏิบัติการของนักฟิสิกส์เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การเรียนรู้จากการเปรียบเปรยจึงยังคงมีความสำคัญและได้รับการใช้งานผ่านวีดีโออยู่ไม่น้อย

 

แล้ววีดีโอชุดไหนล่ะ ที่ดูแล้วคิดว่าดี  ?

 ... ช่วยโหวต ให้ความเห็น ...แนะนำวีดีโอใหม่ ๆ เพิ่มเติมกันได้ที่ IEEE.Comsoc.Th@gmail.com    (Since January 13, 2017 : Updated - January 12, 2020)

CLIPs by Q-Thai.Org : คลิปควอนตัมทำเอง ... 
(Q-Video: บันทึกการบรรยาย Thailand's Nation Wide Realization : since 2016 - ...)