top of page

Q-Failure : ป้ายปักเตือนตนกับหนทางที่สะดุดล้มในอดีตของไอทีควอนตัมไทย (ดู milestones)

 

รวมหัวข้อเพื่อร่วมพัฒนาอนาคตด้วยเหตุแห่งการล้มลงในอดีต การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทำให้การวางแผนสู่อนาคตเข้มแข็งขึ้นของ

"ไอทีควอนตัมไทย"

(Since 2016: updated: February  5, 2017)                                                             “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” - Thomas A. Edison

Topic 1 : "ต้นทุนการหลงผิดวิทยาศาสตร์"

ประเทศจีนมีผลงานวิชาการสูงสุดในโลก ก็ยังยอมรับว่ามีงานวิชาการแปลกปลอมมาก เมื่อเทียบอัตราส่วนกับ 7 หมื่นชิ้นต่อปีนั้นจะเหลือไม่ถึง 1% (ประมาณการ + 70,000 (ของดี): - 700 (กรณี misconduct แบบสมมติให้ถึงวันละกว่าสองกรณี)) ...

หากย้อนกลับมาดูของเมืองไทยเองบ้าง แค่ไอทีควอนตัมสาขาเดียว ณ เม.ย. ๕๙ มีร่วม 60 ชิ้น และเป็นการทดลอง (experiment) จำนวนมาก ที่ไม่มีเครื่องมือจริง ขณะที่ผลงานจริงมีน้อยแต่กรณีงานสีเทา ๆ กลับพบประมาณครึ่ง (~50%) จึงกลายเป็นผลลบวิชาการกลับทิศทาง รวมกับอีกหลายกรณีตัวอย่างของภาคสังคม ที่มีเรื่องราวควอนตัมหลอกลวงจำนวนมากมายมหาศาลแล้ว (click: Q-No-Fraud)

 

ดังนั้น "การทุ่มเทรัพยากรและเวลาเพื่อพัฒนาเดินทางไปข้างหน้า ทว่าก็ต้องตระหนักว่ามีสิ่งที่ต้องตามแก้ไขมากมายขึ้นด้วยเช่นกัน เป็นต้นทุนแฝงก้อนใหญ่ที่เลี่ยงไม่ได้ ! "

Topic 2 : "เมื่อผู้ใหญ่ทัก ควรตระหนักรู้ (๑)"

Q: "บรรดาผู้ที่สอบได้ที่หนึ่งที่สองของประเทศนี้ หายไปไหนกันหมด ?"

A: ...  (ผู้ฟังแต่ละคน ... เงียบ)

Q: "บรรดานักเรียนฟิสิกส์โอลิมปิกได้เหรียญมาเป็นสิบๆ ปีแล้ว หายไปไหนกันหมด ?"

A:   (เงียบ)

Q: "บรรดานักเรียนทุนจบกับมาได้ด๊อกเตอร์แล้ว ทำอะไรกันต่อ ?" "Profile/ CV ต่อออกมาจากสมัยเรียนมีไหม ?"

A: (ผู้ฟังแต่ละคนเริ่มคาดเดาคำถามต่อไปทันที)

Q: "บรรดาผู้ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศทั้งหลาย รับแล้วหายไปไหนหมด ?" 

(คำถามจาก ศ.สุทัศน์ ยกส้าน ที่ไม่ได้ต้องการคำตอบฝากถึงศิษย์เก่านักฟิสิกส์ที่เคยฝึกอบรมให้ แต่หลบกายหายไปจากวงการหลายคนผ่านบันทึก เรื่อง ๑ และ เรื่อง ๒ (click))

...............................

"ต่อมาหลายโครงการของประเทศที่ หน.โครงการ ทิ้งงาน ... มีเขาเหล่านั้นร่วมอยู่ด้วยนั่นเอง ! "

Topic 3 :"ไอน์สไตน์"ก็อยากเป็น แต่เล่นขอจาก"โดราเอมอน"

ความคิดประหลาดของนักวิชาการที่ให้เรื่องกลศาสตร์ควอนตัมคือวิธีหรือเครื่องมือ (tools) วิเศษ ก่อให้เกิดเหตุการณ์ควอนตัม "จำแลง" รวมถึงการสร้างงานวิจัยเชิงจินตนาการขึ้นเองราวกับขอได้จากกระเป๋าโดราเอมอน (เปรียบเทียบกับความใฝ่ฝันในวัยเด็กว่าขอได้ทุกอย่างจากประเป๋าวิเศษตัวการ์ตูนดัง แต่ก็มีไอน์สไตน์เป็นต้นแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ประสงค์จะก้าวตามของนักตีพิมพ์หลายกรณี ) ...เป็นกันทั่วไป เมืองไทยก็มี (มาก) จึงเริ่มแล้วล่มมิใช่น้อย เพราะเสกผลวิจัยขึ้นตีพิมพ์ !

เช่น  ไอทีควอนตัมไทยประดิษฐ์ (4) : รู้ไหม ? เป็นปรากฏการณ์สร้างโครงการวิชาการเทียมจำนวนหนึ่งเกิดขึ้นและหายไปในเวลาอันรวดเร็ว หลีกหลบการตรวจสอบ

ควรช่วยกัน: 1) ขอดู ขอใช้ ขอไปเยี่ยมชมงาน 2) เชิญชวนให้กลับสู่แนวทางหลัก ผลักดันให้นำเสนอสู่สาธารณะด้วยตนเองให้กว้างขวางที่สุด และ 3) ปลูกฝังบุคลากรรุ่นใหม่กับแนวทางที่เหมาะสมกว่าการสร้าง"จำนวน"ผลงานการตีพิมพ์

Topic  4 : "ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ"

การพัฒนาที่ปัจจัยการพัฒนาทั้งสี่ (๑. บุคลากร ๒. งบประมาณ ๓. วิทยาการ  และ  ๔. นโยบาย) สะสมไปไม่ถึงจุดมวลวิกฤติ แต่ลงทุนลงแรงตามยถาจึงเสมือนการละลายทรัพยากรลงแม่น้ำแห่งความคาดหวัง ดังเช่นกลุ่ม Q-Ti Forum ในอดีตที่สูญเสียไปในหลายโครงการ

ดังนั้น ควรร่วมกันดำเนินงานในแนวทางหนึ่งใด (จาก บทที่ 6 พิจารณ์และข้อเสนอ) จะทำให้เกิดการสอดรับกันของทั้งผู้ปฏิบัติและผู้สนับสนุนหรือสังคม ซึ่งจะไม่เกิดกรณีลงทุนน้อยหวังผลมาก หรือลงทุนมากหวังผลสูงแต่ขาดปัจจัยด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติและอื่น ๆ ที่สำคัญและจำเป็น ... รวมทั้งเพื่อมิให้เกิดผลในลักษณะเดียวกันกับโครงการเทคโนโลยีตัวอย่างอื่นที่ล้มเหลวในอดีต (3G, UAV, VLC, ...) ... โดยลงทุนไปมากและใช้เวลานาน ต้องย้อนถอยกลับมาเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีทั้งหมดโดยสมบูรณ์ในที่สุด เสียเปล่า ... ดังเดิม !

Topic  5 : "เมื่อผู้ใหญ่ทัก ควรตระหนักรู้ (๒)"

คำแนะนำจากคณะที่ปรึกษา

"การจบจากสถาบันดังในต่างประเทศ หรือการเคยทำงานกับมือวางอันดับโลกมาก่อน ไม่ได้การันตีว่าจะหย่านมและทำเองได้ในเมืองไทย  ! "  

"ต่อมาหลายโครงการความร่วมมือในอดีตพบว่า ทั้งผลงานตีพิมพ์และวิทยานิพนธ์นักศึกษาที่ผลิตออกไปเป็นงาน "นั่งเทียนข้อมูล (fabrication)" หรือวิทย์เทียม (pseduo science) สร้างผลขึ้นมาเองจากจินตนาการ และหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากภายนอก

 

(ดังนั้น: ผลผลิตจากความร่วมมือหลายชิ้นอยู่ระหว่างการหาทางชดเชยผลกระทบจากการตีพิมพ์งานที่นั่งเทียนข้อมูลเหล่านั้นที่หลุดรอดจากการตรวจสอบและสร้างผลเสียต่อวงการไอทีควอนตัมไทยเอง -  "ทำดีร้อยวัน มิได้รับประกันความผิดแม้เพียงครั้งเดียว" ... "จบจากสถาบันดังของโลกหรือเคยอยู่กับคนเด่นดังของวงการ ก็มิได้รับประกันว่าจะทำถูกต้องไม่ฉ้อฉล"

... มาช่วยกันสอดส่องและเร่งสร้างกลไกป้องกันการเกิดซ้ำของงาน "นั่งเทียนข้อมูล" ของวงการไอทีควอนตัมไทย (ที่มีอยู่ร่วม ๕๐ % ก็หนักหนามากและแก้ไขไม่ทันแล้ว)... 

Topic 6 : "เมื่อผู้ใหญ่ทัก ควรตระหนักรู้ (๓)" ... "เรื่องอะไร ... ! "

คำแนะนำจากคณบดีสถาบันที่ปรึกษา

"... ควรตระหนักว่า "การบริหารความเสี่ยง (risk management)" ของบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชานั้นสูงมากเกินแล้ว ทั้งทำงาน admin ไม่เป็น ขออย่างเดียว ทั้งอยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวที่เจ้าหน้าที่เริ่มตรวจพบ รวมทั้งความชื่อสัตย์ ..."  "โครงการที่ทำกันอยู่นั้นจึงควรตรวจสอบให้ดีด้วย !"

เหตุต่อเนื่องมา

Q: "เรื่องอะไร จะใช้ของที่มีได้อย่างไร ต้องเพิ่มให้สิ หากจะทำรหัสลับควอนตัมต่อ"

    "เรื่องอะไร จะทำก็ต้องให้เพิ่มสิ เป็นความร่วมมือไม่ใช่งานส่วนตัว ! "

ต่อมาเมื่อโครงการต่าง ๆ ได้ยุติ(ล่ม)ลงแล้ว

Q: "การไฟฟ้าฯ ติดต่อมาจะใช้รหัสลับควอนตัมแล้ว ! ... กำลังจะทำ ต้องการให้นักศึกษามาใช้เครื่องมือ" ... "แล้วครุภัณฑ์ ของที่มีอยู่เอาไว้ทำไม  ใครใช้อยู่ (ต้องการส่วนตัว)"

บทสรุป

ธรรมาภิบาล หรือ good governance มีความจำเป็นอย่างยิ่งตามข้อแนะนำของที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการบุคลากร แม้ภารกิจจะเร่งรีบปานใด ขาดแคลนปัจจัยสำคัญมากพียงไร ปัจจัยสำคัญสูงสุดของทุกภารกิจจะสำเร็จหรือล้มเหลวคือ "บุคลากร" ดังนั้น การมีคณะที่ปรึกษาหรือ adviosry board และการนำข้อแนะนำไปปฏิบัติจึงมิใช่การเพิ่มภารกิจหรือเสียเวลา อาจส่งผลดีตรงกันข้าม เช่นกรณีข้างต้นนี้ 

Topic  7 : "เมื่อผู้ใหญ่ทัก ควรตระหนักรู้ (๔)" "ศึกษาความเสี่ยง"
(comin soon)
bottom of page