(Since 2014 - Updated: Sep 9, 2018)

Internship:

โครงการ "ฝึกงาน ...

ฝึกการเรียนรู้"

ขอเชิญนักศึกษา ผู้ที่สนใจไอทีควอนตัม ร่วมศึกษา เรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ ฝึกงาน ร่วมไปกับ Thai Quantum Information Forum เพื่อร่วมติดตามความก้าวหน้าของโลกด้านนี้

๑. ติดต่อแจ้งความประสงค์ ที่นี่

 

๒. นักศึกษาควรต้อง cc อาจารย์ที่ปรึกษาด้วยทุกครั้ง เพื่อร่วมสร้างสรรค์วิชาการสีขาว

 

(หมายเหตุ: Q-Thai forum มิได้มีบริการให้คำปรึกษาส่วนตัวโดยปราศจากการดูแลไปพร้อมกันของอาจารย์ที่ปรึกษา และไม่ได้รับจ้างทำโครงงานหรือวิทยานิพนธ์)

“น้ำใจนักกีฬา หาได้ไหม ?”

“น้ำใจนักกีฬา หาได้ไหม ?”

เรือจ้างหรืออาชีพครูของท่านผู้นี้มิได้หยุดลงเมื่ออายุใกล้วัยเลขแปด ยังคงสู้แดดสู้ฝนเป็นคนสร้างคนให้สังคมต่อ ๆ มา และแม้ว่าศิษย์ก้นกุฏิจะอุตริหนีหน้าที่การเป็นครูบาอาจารย์ไปทำงานส่วนตน ครูผู้อดทนก็ยังคงเฝ้าดูอยู่ด้วยความหวัง

หลานฟิสิกส์ (๒)

หลานฟิสิกส์ (๒)

หลานฟิสิกส์ (๒) : มาดามฟิสิกส์ไทยรุ่น ๕

หลานฟิสิกส์ (๑): พบปู่ (กู้ พลี สู้)

หลานฟิสิกส์ (๑): พบปู่ (กู้ พลี สู้)

นักศึกษาไทยเยี่ยมบ้าน พาพบปรมาจารย์ ศ.สุทัศน์ ยกส้าน

สนทนานักศึกษาไทย 1 :

ควอนตัมคอมพิวเตอร์

กับ

 

จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ นักศึกษาปริญญาเอก

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม (CQT) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
 

อ่านต่อที่นี่:

Student Projects: โครงงานนักศึกษา

รวมพลคนรักงานพื้นฐานหรือการประยุกต์ "กลศาสตร์ควอนตัม" ทั่วประเทศ

(แจ้งกัน ทำร่วมกัน แบ่งปันความรู้กัน สนับสนุนกัน)

 

Student senior projects and/ or graduate student thesis topics nation-wide

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

1.  เทคโนโลยีรหัสลับควอนตัม

2. การคํานวณเชิงควอนตัม

3. การสร้างเลขสุ่มด้วยเทคนิคควอนตัม

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ EE317(โทรฯ 4356)

http://www.ecpe.nu.ac.th/suwit 

 

 

 

  • Wix Facebook page

Disclaimer: Science Web - About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)  Email: thailand_chapter@comsoc.org 

เวปวิชาการนี้ เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใด ๆ ที่นำชื่อควอนตัมไปใช้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

© 2014 Powered by KS & IEEE ComSoc Thailand chapter

© 2015 Powered by  ECTI-Info, IEEE ComSoc Thailand chapter & KS

© 2016 Powered by NU & ECTI-Telecom, IEEE ComSoc Thailand chapter & KS

© 2017 Powered by NU & ECTI-Telecom & QuantumIT, IEEE ComSoc Thailand chapter & Merit KS

© 2018 KS

© 2019 KS & IEEE ComSoc Thailand chapter

© 2020 (waiting your support