(OLD Stat SEM#2 629)

(revised) Q-Thai SEM2019

ขออภัยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานสัมนาประจำปี

จากที่นำเสนอตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒

......................

(ประกาศ ณ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

 

(หมายเหตุ) กิจกรรมหลักโดยสมาคม IEEE Thailand section นี้

จัดเพื่อสาธารณะ มิได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการสร้างภาพลักษณ์ของ

หน่วยงานหรือองค์กรใด ดำเนินการเพียงวันที่ ๒๑ พ.ย.เท่านั้น

๑) การเปิดตัว "จดหมายเหตุวิทยาการแสงและควอนตัม"

๒) การเปิดตัว "การคำนวณเชิงควอนตัม - ธุรกิจใหม่มาแรง"

๓) "IBM Quantum Computing & Its Opportunity for Thailand"

by Dr.Nicholas T Bronn in IEEE Thailand section's annual meeting,

 

Nov 21, 2019.

สมาชิก IEEE เตรียมพบกันแล้วสร้างสรรค์อนาคตจริงจังกับไอทีควอนตัมสาขาการคำนวณกับกิจกรรมสาธารณะเพื่อสาธารณะกัน

Workshop

11/21/19

ขอเชิญนักวิจัยการเกษตร เคมี ฟิสิกส์วิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ร่วมกิจกรรมสัมนากึ่งปฏิบัติการ เพื่อแสวงหาความร่วมมือสู่งานวิจัยการจำลอง ปุ๋ยสูตรใหม่ & วัสดุพันธุ์ใหม่

ด้วยคอมพิวเตอร์ควอนตัม

From:

นักวิจัย - ฟรี

Keynote

11/21/19

IBM Quantum Computing &

Its Opportunity for Thailand,

a plenary talk by

Dr.Nicholas T Bronn, IBM Research

From:

สมาชิก IEEE ฟรี

Grand opening

11/21/19

Light & Quantum Milestones: 

History for the Future

(Light & Quantum IT)

“จดหมายเหตุวิทยาการแสงและควอนตัม” - เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

.......

From:

รับมอบฟรี

Disclaimer: Science Web - About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)  Email: thailand_chapter@comsoc.org 

เวปวิชาการนี้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใดที่นำชื่อควอนตัมไปใช้ หากเพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ)

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

since 2014 © copyright