(สามกิจกรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ : Tri - Q-Partner Programs 2018)

กิจกรรม 1) International Day of Light 2018

(วันสากลแห่งแสง พ.ศ. ๒๕๖๑)

Another international social contribution project, IDL 2018 !

Welcome to join Thailand contact node.

โอกาสดีที่จะร่วมทำวิทยาทานระดับนานาชาติสู่สังคมกับการมีส่วนร่วมในเวทีระดับชาติและนานาชาติ โดยกิจกรรมที่ได้รับการประกาศโดย UNESCO ผ่านการมีส่วนร่วมกับตัวแทนของประเทศไทย (Thailand contact node - IEEE ComSoc Th & ECTI - Telecom)

 

กิจกรรม 2) “ศูนย์กลางการติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัม”

(Center for Quantum IT Knowledge Management)

 

ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ Q-Thai.Org และ

www.facebook.com/QuantumCryptoThailand ปีพ.ศ.๒๕๖๑ 

Follow up world's progress, news & media creation, knowledge management and distribution, and etc.

ตัวอย่างกิจกรรมในอดีต เช่น สื่อความรู้ทั่วไป หนังสั้น (clip) หนังสือ (book) บทความ (article) และอื่น ๆ อีกมาก

กิจกรรม 3) เจ็ดทศวรรษที่มั่นคงกับอาจารย์ปู่ “ณรงค์ อยู่ถนอม”

(Seven decades of Dr.Narong Yoothanom: a long story for new generation)

 

กิจกรรมการกุศล  “เพื่อการพัฒนาบุคลากรวิศวกรรมไฟฟ้าไทย &

เพื่อจัดหาทุนสร้างกิจกรรมไอทีควอนตัมไทยและขอรับวิทยาการจากต่างประเทศ”

(จากเด็กหัวนาคนอยู่วัดลัดฟ้าสู่อเมริกากลับมาพัฒนาวิศวกรรมไฟฟ้าไทย)

“เกร็ดการดำเนินชีวิตตลอดช่วงเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมาของ “อาจารย์ณรงค์”

สามารถนำมาใช้เป็นองค์ความรู้จนถึงตำราของการพัฒนาบุคลากรได้อย่างกว้างขวาง

มิจำกัดเพียงในวงการวิศวกรรมไฟฟ้าเท่านั้น” (www.thaitelecomkm.org)

  • Wix Facebook page

Disclaimer: Science Web  (ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ)

เวปวิชาการนี้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใดที่นำชื่อควอนตัมไปใช้

หากเพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)   

Email: thailand_chapter@comsoc.org  

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

since 2014 © copyright 

  • Facebook page