top of page

(Q-Survey No.1: resulted on December 2015 from 76 samples)

Thai Quantum Information Forum Survey No.1:

(first time encounter with quantum technology)

 

(ครั้งที่ ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ การศึกษา หรืออาชีพ สิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๗๖ ผู้ตอบแบบสอบถามตัวอย่าง

จากการประชาสัมพันธ์ทาง email และ social media เช่น Q-Thai.Org และ www.facebook.com/QuantumCryptoThailand)

โครงการ "การสื่อสารปลอดภัยสูงสุดด้วยรหัสลับควอนตัม: การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร" กองทุนกสทช. (btfp.nbtc.go.th/announcement/detail/959) โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับสมาคมวิชาการ ECTI (และ IEEE ComSoc Thailand chapter)

การสำรวจนี้เพื่อการประเมินระยะเริ่มต้นโครงการ เพื่อการวางแผนงานได้เหมาะสมสำหรับกิจกรรมสาธารณะลำดับต่อมา

 

โดยโครงการนี้ได้นำเสนอความรู้และการฝึกอบรมให้เกิดประโยชน์สาธารณะตลอดช่วงสองปี
เพื่อเร่งขับดันประเทศไทยในการติดตามความก้าวหน้าเทคโนโลยีแขนงใหม่ของโลก "ไอทีควอนตัม"

(click ที่ภาพ เพื่อดูภาพขยาย)
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Other Comments: ความเห็นอื่น ๆ ....

1. คือผมมีความเห็นว่าที่เมืองไทยพัฒนาช้าเพราะคนจบทางด้านฟิสิกส์หรือวิศวฯที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีโดยตรงมีปริมาณไม่มาก แม้จะเราจะมีคนจบ computer engineering/science เป็นปริมาณมาก การจะทำให้คนเหล่านั้นสนใจที่จะศึกษาฟิสิกส์เพิ่มถึงระดับที่วิจัยได้ผมว่าลำบาก ดูจากเพื่อนในภาคผมที่จบทางด้านนี้ส่วนใหญ่ไม่ถนัดหรือไม่สนใจฟิสิกส์ ความยากอีกอย่างนึงคือนี่คือการเอาสาขาวิชาตั้งแต่ 2 สาขาขึ้นไปมาผสมผสานกัน การจะหาคนที่อยากจะทุ่มเวลาเรียนรู้ระดับนี้ไม่ง่ายเช่นกัน แต่อันที่จริงแล้วลึกลงไปฟิสิกส์ก็มีความเกี่ยวโยงกับวิชาอื่นๆเช่น information theory หรืออย่าง formulation ของกลศาสตร์ควอนตัมก็อยู่บน Hilbert space ซึ่งเป็นคณิตศาสตร์ที่ใช้ในวิศวฯไฟฟ้า ถ้าใช้ประโยชน์จากความเกี่ยวโยงเหล่านี้ก็อาจจะทำให้การศึกษา quantum information โดยเริ่มจากสาขาที่ตนเองกำลังเรียนอยู่เป็นไปได้มากขึ้น ท้ายสุดผมคิดว่าคนที่กำลังทำวิจัยทางด้านนี้อยู่แล้วคงต้องทำอะไรเจ๋งๆออกมาให้เห็นให้ได้ ถ้าทำแบบนี้ได้ก็น่าจะดึงดูดให้คนสนใจ quantum information กันมากขึ้น

2. I would like to comment that 1. There are levels of what we meant by quantum cryptography. If it is just a random number generator, then I think it is possible that we can have it within this five years. But If we mean that the whole world's data base will be secured under quantum cryptography, then I think it will be a while. Noted also that there is, in fact, no prove that quantum cryptography can provide 100% security. No-cloning theorem only means we cannot "perfectly" copy a quantum state. I think "100% security" is based on no-cloning theorem in the idealised situation. 2. Dwave is not a quantum computer. It is a quantum annealing machine. 3. When we say a quantum computer with, say, 1024 qbits, there are two possible meaning: (1) 1024 qbits with no error-correction (2) 1024 logical qubits with error-correction. The first case I think John Martinis aim to accomplish within the next five years. The latter case is a whole different level, 1 logical qubit with error-correction may consist of thousands of normal qubits. This logical qubit is a must-have component of the fault-tolerant quantum computer.

3. fascinating ! and feeling that it will be the next big thing in computing world. The timing for the concept to turn into practical use is, however, difficult to foresee.

4. The questionnaire answerer does not have much knowledge in quantum technology, but it is seen in the way that knowing deeply in quantum together with the advancements in other science/engineering fields can help us solve problems in living in daily life if it is managed well.

5. don't give up.

6. เชื่อว่าการเข้าถึงข้อมูลขนาดมหึมา ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทำได้ง่ายขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็กังวลในด้านความปลอดภัยของข้อมูล เพราะเป็นการก้าวกระโดดอย่างสูงในเชิงคำนวณ

7. ไทยกลัวการเปลี่ยนแปลง คงต้องใช้เวลาสักพักถึงจะเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ("เรามักชอบเป็นผู้ตามที่รับความผิดพลาดได้ แต่เป็นผู้นำที่รับความผิดพลาดไม่ได้")

bottom of page