QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

Invite for Sponsor 2019


ขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์ “จดหมายเหตุวิทยาการแสงและควอนตัม” อุปถัมภ์เพื่อจัดส่งตรงแด่โรงเรียนเก่าวัยเด็ก ห้องสมุดใหญ่เล็กประจำหมู่บ้าน แหล่งค้นคว้าที่ทำงาน หรือวิทยาทาน ณ ที่ใด โดย ... ศิษย์เก่า คนรักบ้านเกิด หรือ ผู้มีใจสนับสนุนวิทยาทานทุกท่าน ร่วมบริจาคสนับสนุนได้ที่ thailand_chapter@comsoc.org (ภายใน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒)

FEATURED POSTS

RECENT POSTS

FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow

 

DROP US A LINE 

Disclaimer: Science Web - About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)  Email: thailand_chapter@comsoc.org 

เวปวิชาการนี้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใดที่นำชื่อควอนตัมไปใช้ หากเพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ)

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

since 2014 © copyright