top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

Invite for Sponsor 2019


ขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์ “จดหมายเหตุวิทยาการแสงและควอนตัม” อุปถัมภ์เพื่อจัดส่งตรงแด่ ...   โรงเรียนเก่าวัยเด็ก ห้องสมุดใหญ่เล็กประจำหมู่บ้าน แหล่งค้นคว้าที่ทำงาน หรือวิทยาทาน ณ ที่ใด  โดย ... ศิษย์เก่า คนรักบ้านเกิด หรือ ผู้มีใจสนับสนุนวิทยาทานทุกท่าน ร่วมบริจาคสนับสนุนได้ที่  thailand_chapter@comsoc.org  (ภายใน ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ขอเชิญร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์ “จดหมายเหตุวิทยาการแสงและควอนตัม” อุปถัมภ์เพื่อจัดส่งตรงแด่โรงเรียนเก่าวัยเด็ก ห้องสมุดใหญ่เล็กประจำหมู่บ้าน แหล่งค้นคว้าที่ทำงาน หรือวิทยาทาน ณ ที่ใด โดย ... ศิษย์เก่า คนรักบ้านเกิด หรือ ผู้มีใจสนับสนุนวิทยาทานทุกท่าน ร่วมบริจาคสนับสนุนได้ที่ thailand_chapter@comsoc.org (ภายใน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒)

  • Facebook page
bottom of page