top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

ครบรอบปี | ประกาศ “จินตนาการ” ในนโยบายวิทย์ภาครัฐไทย | 2564 - 2565 |

- วันวิทยาศาสตร์ไทย ๑๘ ส.ค.

(ข้อความวิทย์เทียม)

"การสื่อสารเชิงควอนตัมคือการใช้หลักการทางควอนตัมในการสื่อสาร ประมวลข้อมูล และปกป้องความลับของข้อมูล ทำให้การสื่อสารมีความมั่นคงปลอดภัยสูง ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมออนไลน์และการทำธุรกรรมการเงินการธนาคารที่ต้องอาศัยการเข้ารหัส ...."

ข้อความที่ปรากฏครบรอบหนึ่งปีของหน่วยงานนโยบายวท.ไทยนี้ มาจากการหลงใหลตามคำอ้างโดยไม่ได้พิสูจน์ของนักวิชาการเพื่อการตอบสนองงบประมาณด้วยความรวดเร็ว และเมื่อนโยบายมานำไปเผยแพร่ต่อระดับประเทศจึงไม่ต่างจากการช่วยขยายผลข้อมูลวิทย์เทียมให้กระจายไปทั่ว เนื่องจาก

'รหัสลับควอนตัม (QKD การสื่อสารเชิงควอนตัม) ไม่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินการธนาคารที่ว่านั้นแต่อย่างใดเลย !'


(ที่มา)

(ด้านในอ้างที่มาจาก - แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทย พ.ศ.2563 – 2572)

๒) การนำเสนอข้อมูลของ Q-Thai Forum เพื่อช่วยแก้ไข

๓) (คอลัมน์) - ที่สุดข่าวไอทีควอนตัมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

๔) (วีดีโอ) - สรุปข่าว นโยบาย การลงทุน | สรุปข่าวไอทีควอนตัม ๒๕๖๔


อนึ่ง

ปีที่ผ่านมาได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องผ่านสคส.และการประกาศทางสื่อ social media และข่าวต่าง ๆ แล้ว แต่ข้อมูลจินตนาการนี้ยังคงอยู่จนครบรอบหนึ่งปีในวันวิทยาศาสตร์ไทย พ.ศ. ๒๕๖๕


ดังนั้น

๑)​ สำหรับ “นักวิชาการ” จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้สร้างข้อมูลจินตนาการไว้ในแผนที่นำทาง (roadmap) เพื่อประโยชน์ใดของตนก็ตาม จนกระทั่งหน่วยงานนโยบายนำมาเผยแพร่ระดับประเทศเช่นนี้ จะได้ช่วยกันเร่งแก้ไขโดยด่วน เพื่อมิให้บุคลากรรุ่นหลังได้รับผลกระทบทางลบ อีกทั้งเพื่อมิให้ให้สังคมวท.ไทยอยู่กับวิทย์เทียม (pseudoscience) ที่เกิดมาจากตัวนักวิชาการเสียเอง ด้วยความรับผิดชอบ***

.

๒) สำหรับหน่วยงานด้านนโยบาย มีความเห็นว่า "ควรมีที่ปรึกษาระดับนานาชาติ" และคณะตรวจสอบ (audit) เพื่อการตรวจความถูกต้องข้อมูลก่อนการเผยแพร่ เนื่องจากนโยบายการตั้งงบไว้ก่อน (๒๐๐ ล้าน) แล้วแถลงประกาศสร้างภาพลักษณ์หาคนมารับงาน "ควอนตัม" จึงได้ผลไม่ต่างจากอดีตของวงการวิทยาศาสตร์ไทยสี่สิบปีที่ผ่านมา จากเดิมมีนักวิจัยเพียงหลักหน่วย เมื่อเงินมาจึงนับคนได้ครึ่งร้อยในทันที (ตามที่อดีต รมว.แถลงข่าว) ดังนั้น จึงพ่วงเอาข้อมูลสวยงามแต่อาบพิษ (จินตนาการ) เป็น "แผนที่นำทาง (roadmap)" มาให้ด้วยความรวดเร็วสนองตอบนโยบายภาพลักษณ์นั้น ดังเช่น "การสื่อสารควอนตัมเพื่อธุรกรรมการเงินการธนาคาร" ที่พบเห็นมาหนึ่งปีแล้วนี้ ทั้งนี้ ไม่มีทีใดในโลก "กล้า" ประกาศนำเอา "จินตนาการ" ไปบรรจุอยู่นโยบายและแผนที่นำทางเช่นของประเทศไทยที่ปรากฏนี้ !!!

"เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่ออนาคตที่ผิดพลาดน้อยลง"

๓) สำหรับสังคมวิทย์ชาวบ้านทั่วไป ควรช่วยกันสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อร่วมกันแก้ไขวิทย์เทียมที่ผิดพลาดซ้ำ ๆ นั้น เนื่องจากไม่มีใครช่วยได้นอกจากช่วย ๆ กันเอง เพราะทรัพยากรที่สร้างข่าวสารจินตนาการออกมาแบบนั้นก็คือ "ภาษีของท่าน" นั่นเอง

 

คอลัมน์ความรู้ประกอบ

๒) รวมสุดยอดข่าว(พิลึก)ไอทีควอนตัมไทย ๒๕๖๔ ทั้งสามกรณี (ข่าว BBC, ผู้บริหารวิทย์ไทย และ นโยบายจินตนาการ)

๓) ติดตามสรุปข่าวไอทีควอนตัมและที่สุดแห่งปีย้อนหลังได้ที่นี่

 

Thai Quantum Information (Q-Thai) Forum

(www.Q-Thai.Org)


Comentários


FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow

 

DROP US A LINE 

Your details were sent successfully!

  • Facebook page
bottom of page