top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

QuantumIT - (Thai) News of the Year 2021 - ที่สุดข่าวไอทีควอนตัมไทยประจำปี ๒๕๖๔

(อันดับหนึ่ง) BBC ภาคภาษาไทย เล่นใหญ่ควอนตัม

ข่าวที่นำเสนอบนสื่อ Q-Thai Forum นี้ คือที่สุดแห่งปี พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้ง


๑) มีคุณค่าต่อสังคมทั่วไป (ตัวอย่างการสร้างคำและภาพประกอบ)

ก) นิยามคำ "ควอนตัมล่องหน" ขึ้นมาเอง !

ข) ภาพประกอบสื่อความขลังขยายความข่าว

ค) เนื้อข่าวแปลด้านในอาจนิยามความเข้าใจของตนเอง ซึ่งไม่พบจากแหล่งต้นทางข่าวใด

๒) ได้รับความนิยมสูงสุดประจำปี

๓) เป็นข่าวที่เกิดประโยชน์มุมกว้างต่อสังคมให้เกิดการตระหนักและต้นหาต้นทางข่าวที่แท้จริงด้วยตนเอง รวมทั้งทบทวนข่าวอื่น ๆ ในอดีตที่นำเสนอในรูปแบบคล้ายคลึงกับข่าวแต่งเติมคำข่าวนี้

ที่มา

๑) ข่าว BBC ไทย (๒๑ พ.ย.๒๕๖๔)

๒) การสืบค้นข่าวต้นทางที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเทียบเคียงของ Q-Thai Forum (๒๒ พ.ย.๖๔)

โดยหวังว่า BBC "ภาคภาษาไทย" จะได้ปรับแก้ไขข่าว (๒๑ พ.ย.) ให้เหมาะสมต่อไป

หากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่ thailand_chapter@comsoc.org

(อันดับที่สอง)

ข่าว Q-Thai Forum ที่ได้รับความนิยมอันดับสองประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ นี้


๑) มีคุณค่าต่อสังคมทั่วไป (ทราบสถานภาพของความคิดเห็นของระดับนโยบาย)

๒) ได้รับความนิยมสูงสุดประจำปี อันดับที่สอง

๓) เป็นข่าวที่เกิดประโยชน์มุมกว้างต่อสังคมให้เกิดการตระหนักมากขึ้นจากผลของการหลงใหลคำโฆษณาชวนเชื่อที่ผ่านมาที่ส่งผลในทุกระดับ (แม้ผู้บริหารองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์)


ที่มา

Q-Thai Forum (๑๙ ต.ค.๖๔)

โดยหวังว่า Q-Thai forum จะสามารถช่วยสื่อสาร ให้ข้อมูลแด่ระดับนโยบายเพื่อสามารถปรับทิศทางให้เหมาะสมต่อไปได้ในลำดับต่อ ๆ ไป (ขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกัน)


(อันดับที่สาม)
"การสื่อสารเชิงควอนตัมคือการใช้หลักการทางควอนตัมในการสื่อสาร ประมวลข้อมูล และปกป้องความลับของข้อมูล ทำให้การสื่อสารมีความมั่นคงปลอดภัยสูง ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมออนไลน์และการทำธุรกรรมการเงินการธนาคารที่ต้องอาศัยการเข้ารหัส ...."

ข่าว Q-Thai Forum ที่ได้รับความนิยมอันดับสามประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ นี้


๑) มีคุณค่าต่อสังคมทั่วไป (ทราบสถานภาพของความคิดเห็นของระดับนโยบาย)

๒) ได้รับความนิยมสูงสุดประจำปี อันดับที่สาม

๓) เป็นข่าวที่เกิดประโยชน์มุมกว้างต่อสังคมให้เกิดการตระหนักมากขึ้นจากการหลงใหลตามคำอ้างโดยไม่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองนั้นอาจพลาดได้ง่าย และเมื่อฝ่ายนโยบายนำไปเผยแพร่ต่อระดับประเทศจึงไม่ต่างจากการช่วยขยายผลข้อมูลเทียม เนื่องจาก รหัสลับควอนตัม (QKD การสื่อสารเชิงควอนตัม) ไม่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินการธนาคารที่ว่านั้นแต่อย่างใด !

ที่มา

(ด้านในอ้างที่มาจาก - แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทย พ.ศ.2563 – 2572)

๒) การนำเสนอข้อมูลของ Q-Thai Forum (๒๗ ก.ย.๖๔) เพื่อร่วมกันช่วยแก้ไข (ขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกัน)

....

ติดตามสรุปข่าวไอทีควอนตัมและที่สุดแห่งปีย้อนหลังได้ที่นี่

Comentários


FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow

 

DROP US A LINE 

Your details were sent successfully!

  • Facebook page
bottom of page