QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

Q-Digest (May 2021) - Cryptography & Quantum


(การตั้งชื่อวิทยาการรหัสลับที่พยายามพ่วงคำ "ควอนตัม" เข้าร่วมด้วย ทำให้เกิดความเข้าใจต่างกันได้ง่าย อาจเกิดจากทั้งการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ผิดพลาด หรือความตั้งใจสร้างความหมายลวงจนถึงวาระซ่อนเร้น ควรทำความเข้าใจโดยลึกซึ้ง)

FEATURED POSTS

RECENT POSTS