QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

ควอนตัมน้ำใส (๔๘) - โครงการวิทย์ไทยคนละครึ่ง
"ครึ่งแรก"

จากควอนตัมเตรียมมุ่งพุ่งพระจันทร์ ปีเดือนวันวิทย์ไทยใฝ่ฝันข่าว

เก่งฟุตฟิตทุกชนิดทุกเรื่องราว ข้าพเจ้านั้นกูรู - รู้เท่าทัน


เสนอตนแถลงข่าวแย่งเจ้าภาพ ยามต้องปราบวิทย์เทียมกลับหลังหัน

เพียงข่าวดีภาพลักษณ์พึงเรียกกัน มิฉะนั้น ... ไม่ต้องมา ตามหาเลย


"ครึ่งหลัง"

เครื่องตรวจสุขภาพและเหรียญควอนตัมลวง แผ่นประหยัดพลังงาน

"Quantum holographic catalyzer technology" เครื่องขโมยความฝัน V2K

ความเร็วรถเฟอร์รารี่ 177 กม./ชม. กล้องส่องผี น้ำผุดศักดิ์สิทธิ์

หมูออกลูกเป็นช้าง และวิทย์เทียมอื่น ๆ อีกมากมาย - สังคมต้องช่วยตนเอง"ครึ่ง ๆ กลาง ๆ"

กว่าสี่สิบปีกระทรวงวิทย์ไทยกระทั่งยุบไป (รวมเป็นอว.)

เพียงร้องขอสองข้อเพื่ออนาคตวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสังคมไทยดังนี้


๑) ระดับนโยบาย ผู้บริหารวิจัยพัฒนาวิทย์ไทยทุกส่วนราชการ ควรเสนอตนเองเพื่อแถลงข่าวช่วยสังคมยามที่วิทย์เทียมเข้ามาล้อม แม้จะหมดวาระแล้ว เปลี่ยนงานแล้ว หรือเกษียณแล้ว จำต้องแจงข่าวกับสังคมด้วยตนเอง และด้วยทรัพยากรส่วนตนเพื่อนำมาช่วยส่วนรวม เพื่อชดเชยทรัพยากรส่วนรวมกับภาพลักษณ์ตนในอดีต

๒) ระดับนโยบาย ผู้บริหารวิจัยพัฒนาวิทย์ไทยทุกส่วนราชการ ควรให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานระดับปฏิบัติการหรือคนรุ่นใหม่ภาครัฐฯเองเป็นผู้แถลงข่าวสร้างภาพลักษณ์องค์กรยามที่วิทย์เรื่องหรือสาขาใหม่เข้ามาสู่สังคม เพราะผู้ปฏิบัติต้องรับผิดชอบกับข่าวที่แถลงเเหล่านั้นเองทั้งเรื่องดีและร้าย (รวมทั้งกลับมาแก้ไขการสร้างภาพลักษณ์ส่วนบุคคลของผู้บริหารในอดีตที่แม้หมดวาระแล้ว เกษียณแล้ว หรือเปลี่ยนงานไปแล้ว)


ภาคสังคมจึงจะมีโอกาสได้รับประโยชน์ มีภูมิคุ้มกันวิทย์เทียมจากวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐฯได้อย่างแท้จริง !


.......

OQC academy


FEATURED POSTS

RECENT POSTS

FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow

 

DROP US A LINE 

Disclaimer: Science Web - About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)  Email: thailand_chapter@comsoc.org 

เวปวิชาการนี้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใดที่นำชื่อควอนตัมไปใช้ หากเพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ)

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

since 2014 © copyright