top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

ควอนตัมน้ำใส (๔๘) - โครงการวิทย์ไทยคนละครึ่ง

"ภาพลักษณ์วิทย์"
๐ ยามวิกฤตหน่วยงานวิทย์พลันหนีหาย
ปรมาจารย์ภาพลักษณ์นโยบาย
ปรากฏกายเพียงสร้างข่าว ภาพลักษณ์ตน ๐

"ครึ่งแรก"

จากควอนตัมเตรียมมุ่งพุ่งพระจันทร์ ปีเดือนวันวิทย์ไทยใฝ่ฝันข่าว

เก่งฟุตฟิตทุกชนิดทุกเรื่องราว ข้าพเจ้านั้นกูรู - รู้เท่าทัน


เสนอตนแถลงข่าวแย่งเจ้าภาพ ยามต้องปราบวิทย์เทียมกลับหลังหัน

เพียงข่าวดีภาพลักษณ์พึงเรียกกัน มิฉะนั้น ... ไม่ต้องมา ตามหาเลย


"ครึ่งหลัง"

เครื่องตรวจสุขภาพและเหรียญควอนตัมลวง แผ่นประหยัดพลังงาน

"Quantum holographic catalyzer technology" เครื่องขโมยความฝัน V2K

ความเร็วรถเฟอร์รารี่ 177 กม./ชม. กล้องส่องผี น้ำผุดศักดิ์สิทธิ์

หมูออกลูกเป็นช้าง และวิทย์เทียมอื่น ๆ อีกมากมาย - สังคมต้องช่วยตนเอง


"ครึ่ง ๆ กลาง ๆ"

กว่าสี่สิบปีกระทรวงวิทย์ไทยกระทั่งยุบไป (รวมเป็นอว.)

เพียงร้องขอสองข้อเพื่ออนาคตวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับสังคมไทยดังนี้


๑) ระดับนโยบาย ผู้บริหารวิจัยพัฒนาวิทย์ไทยทุกส่วนราชการ ควรเสนอตนเองเพื่อแถลงข่าวช่วยสังคมยามที่วิทย์เทียมเข้ามาล้อม แม้จะหมดวาระแล้ว เปลี่ยนงานแล้ว หรือเกษียณแล้ว จำต้องแจงข่าวกับสังคมด้วยตนเอง และด้วยทรัพยากรส่วนตนเพื่อนำมาช่วยส่วนรวม เพื่อชดเชยทรัพยากรส่วนรวมกับภาพลักษณ์ตนในอดีต

๒) ระดับนโยบาย ผู้บริหารวิจัยพัฒนาวิทย์ไทยทุกส่วนราชการ ควรให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานระดับปฏิบัติการหรือคนรุ่นใหม่ภาครัฐฯเองเป็นผู้แถลงข่าวสร้างภาพลักษณ์องค์กรยามที่วิทย์เรื่องหรือสาขาใหม่เข้ามาสู่สังคม เพราะผู้ปฏิบัติต้องรับผิดชอบกับข่าวที่แถลงเเหล่านั้นเองทั้งเรื่องดีและร้าย (รวมทั้งกลับมาแก้ไขการสร้างภาพลักษณ์ส่วนบุคคลของผู้บริหารในอดีตที่แม้หมดวาระแล้ว เกษียณแล้ว หรือเปลี่ยนงานไปแล้ว)


ภาคสังคมจึงจะมีโอกาสได้รับประโยชน์ มีภูมิคุ้มกันวิทย์เทียมจากวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐฯได้อย่างแท้จริง !


.......

OQC academy

| นิสสัคคิยปาจิตตีย์ & สละวัตถุและแสดงอาบัติ |

Comments


FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow

 

DROP US A LINE 

Your details were sent successfully!

  • Facebook page
bottom of page