top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

การเมืองควอนตัม ! | Thai Quantum NEWS of the Year 2023 | ที่สุดข่าวควอนตัมไทยแห่งปี ๒๕๖๖ | OMG !


การเมืองควอนตัม - Quantum Politics
ชาวยุโรปนั้นคิดแบบตายตัว 1 ไม่ใช่ 2 และ 2 ไม่ใช่ 1 วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ที่เรียกว่า Quantum physics พบว่า ธรรมชาติไม่ตายตัวแยกส่วน เช่น อิเล็กตรอนเป็นอวัตถุ คืออนุภาค หรือเป็นคลื่นพลังงาน คือ โฟตอนก็ได้ ในขณะเดียวกันนั่นคือเป็น 1 และ 2 ก็ได้ในขณะเดียวกัน
ตรงกับพุทธศาสนาที่ว่า สรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง คือ ไม่ตายตัว เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย 1 กับ 2 อยู่ที่เดียวกันก็ได้ ถ้าเหตุปัจจัยให้มันเป็นเช่นนั้น มันก็เป็นเช่นนั้นโลกทัศน์เก่าเป็นโลกแบบตายตัวแยกส่วน
โลกทัศน์ใหม่หรือโลกควอนตัม เป็นโลกแบบเชื่อมโยง ไม่มีอะไรดำรงอยู่อย่างแยกส่วนเป็นเอกเทศ
โลกเก่าล้วนพัฒนาแบบแยกส่วน จึงขัดแย้งรุนแรง เสียสมดุล
โลกใหม่จะเชื่อมโยง บูรณาการไปสู่สันติสมดุล
ประชาธิปไตยเก่าบูรณาการกับประชาธิปไตยใหม่ หรือประชาธิปไตย 2 ขา เป็นทางออกจากวิกฤตการณ์เรื้อรังของไทยและของโลก
ในปี 2566 จะเป็นปีที่ประเทศไทยค้นพบระบบการเมืองใหม่ที่พาไทยออกจากวิกฤต

ที่มา (6 กุมภาพันธ์ 2566 - สำนักข่าวอิศรา):

 
 
 

ติดตามสรุปข่าวไอทีควอนตัมและที่สุดแห่งปีย้อนหลังได้ที่นี่

 

แนวทางสุดยอดข่าวโดย OQC academy & Q-Thai Forum

๑) ข่าวที่เกิดขึ้นสาธารณะพบเห็นโดยทั่วไปแล้ว

๒) ข่าวที่ได้ความนิยม ที่ได้เผยแพร่แล้วทางเครือข่าย Q-Thai Forum

หรือ OQC academy (FB, Twitter, ฯ)

๓) ข่าวที่เกิดประโยชน์มุมกว้างต่อสังคม เช่น ด้านความรู้ทั่วไป การประยุกต์ ข่าวควอนตัมเทียม

หรือการเตรียมความพร้อมหรือการตระหนัก

(มิใช่เฉพาะข่าวเด่นในวงการวิชาการเท่านั้น)


FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow

 

DROP US A LINE 

Your details were sent successfully!