top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

องค์กรต้นแบบไอทีควอนตัม ๒๕๖๖ | QuantumICT Ready & Learning Organization 2023 | IEEE ComSoc Thailand

“คำเตือน”

สำหรับองค์กรโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วประเทศ

ผู้บริหารองค์กรโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ควรทำความเข้าใจรูปแบบธุรกิจขายพ่วงความขลังควอนตัมด่วน !

(บทเรียนแห่งปี) - - เมื่อรูปแบบธุรกิจควอนตัม “ความขลัง” และ “การขู่” ไม่สัมฤทธิ์ผล จึงมาสู่แนวทาง “การขายพ่วง” ที่ปรากฏตัวระบาดมาถึงประเทศไทยแล้ว พ.ศ.๒๕๖๕ กับ “รหัสลับควอนตัมดูแลความปลอดภัยโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า (grid)” ! ดังนั้น ควรเร่งสร้างภูมิคุ้มกันควอนตัมองค์กรทั้งระบบไอทีและบุคลากรด้วยโครงการ


#RiskManagement #การบริการความเสี่ยง #ภาพลักษณ์องค์กร

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สนองต่อธุรกิจ ควอนตัมขายเหล้าพ่วงเบียร์ (Quantum - tie in sales) (ที่นี่)

 

(ส่วนหนึ่งของ) รายงานกิจกรรมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ - annual report 2022

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี IEEE Thailand section ณ การไฟฟ้านครหลวง คลองเตย กทม.

๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕


โดยสาขาไฟฟ้าสื่อสาร (IEEE ComSoc Thailand chapter)

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)

Comments


FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow

 

DROP US A LINE 

Your details were sent successfully!

  • Facebook page
bottom of page