top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

(สำรวจ) | HOW To ? Understand Quantum - Part 2 | “เข้าใจ”ควอนตัมกันอย่างไร ? ภาค ๒ | (Survey)

2023 survey:

How to understand quantum ? (Part 2) - 'experiences'

“เข้าใจ”ควอนตัมกันอย่างไร ? ภาค ๒ (ประสบการณ์)


"การจะสร้างความเข้าใจต่อสิ่งใดของมนุษย์อาจรับรู้สิ่งนั้นผ่านมาทางตา ลิ้น จมูก หู และกายสัมผัส โดยรับรู้แยกส่วนหรืออาจร่วมกันตามแต่กรณี ส่วนปรากฏการณ์เชิงควอนตัมจะไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าที่มีนั้นเข้าถึงตรง ๆ ได้ จึงต้องรับรู้ผ่านอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เซ็นเซอร์หรือหน่วยตรวจจับประสิทธิภาพสูงทั้งหลายช่วยอ่านค่าตีผลออกมาแล้วนำไปใช้สร้างความคุ้นเคยทางอ้อม และสะสมความคุ้นเคยจากเล็กน้อยทยอยมากขึ้นจนนำไปสู่ความเข้าใจได้ในที่สุด แต่เนื่องจากสิ่งที่ทำหน้าที่แทนประสาทสัมผัสเหล่านั้นยังไม่มีให้ใช้งานกันอย่างเพียงพอยังไม่ปรากฏแวดล้อมอยู่โดยทั่วไป หากจะมัวตอบคําถามว่าควอนตัมคืออะไรเพียงถ่ายเดียวเพื่อให้ผู้รับคำตอบสร้างความเข้าใจจากเพียงคำพูด ตัวหนังสือ หรือแม้จะเป็นภาพถ่ายและวีดีโอที่จับภาพแสดงข่าวสารของปรากฏการณ์ธรรมชาติได้เพียงชั่วขณะใด ๆ นั้น คือภารกิจที่เป็นไปได้ยาก ดังนั้น ผู้ประสงค์ใคร่รู้ทั่วไปเมื่อสร้างความคุ้นเคยทางอ้อมดังที่บันทึกฉบับนี้สาธยายผ่านมาแล้ว จึงควรมองหาโอกาสความคุ้นเคยทางตรงกันต่อ เพื่อเป็นบันไดสู่ความเข้าใจในอนาคตด้วยตนเอง ....." (ภาค ๑ - ความคุ้นเคย)


กรุณาให้ความเห็นหัวข้อที่สนใจ "มากที่สุด" สำหรับภาค ๒ (ประสบการณ์) ... ขอขอบคุณ

Please vote your most interested topic for EP.2, thank you.

 

๙ คอลัมน์สำเนา
“เข้าใจ”ควอนตัมกันอย่างไร ?
ภาค ๑ - ความคุ้นเคย - ISBN : 978-616-572-644-3

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. ๒๕๖๓ - copyright

(เพื่อการศึกษาสาธารณะเท่านั้น)

 Comments


FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow

 

DROP US A LINE 

Your details were sent successfully!

  • Facebook page
bottom of page