International Day of Light - Thailand 2019

"วันสากลแห่งแสง (และเทคโนโลยีแสง) พ.ศ. ๒๕๖๒"

(Since December 2018 : updated: June 1, 2019)

3b6030_73f7826b563344efa81470e35be708a0_

Theme - IDL 2019 - Light inside education & tourism in Thailand, the land of brightness

IEEE ComSoc Thailand and ECTI-QuantumIT chapter is proudly joining the UNESCO's event of

the International Day of Light (IDL) 2019.

The whole year events will include educational or school activities through university seminars and conferences, to the industrial concerned events. Its themes is to promote the application of power saving & illumination and its scientific progresses to local school, university, traditional lighting show & tourism, and others. They are all collaborated among educational institute with national power generating & tourism authorities, and all related. 

 

For more information about this event, please visit us www.quantum-thai.org/idl-thailand 

or contact thailand_chapter@comsoc.org.

 

แสงสว่างส่องท้องถิ่นไทย: “การศึกษาและการท่องเที่ยว”

 

สาขาไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

สาขาไอทีควอนตัม สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศ

จัดกิจกรรมวันสากลแห่งแสงประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับองค์การยูเนสโกในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานเพื่อแสงสว่างทั่วท้องถิ่นไทย

และกิจกรรมแสงสว่างเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาค

โดยจะร่วมกับองค์กรด้านการจัดการพลังงานและการท่องเที่ยวของหลากหลายท้องถิ่น

(โปรดติดตาม ที่นี่)

  • Wix Facebook page

From IYL 2015 to IDL 2018, next to IDL 2019

(all of our events listed here)

Phupek equinox unseen thailand stamp.jpg

IDL Thailand

Welcome Vernal Equinox

March 21, 2019

Welcome Vernal Equinox โดยใช้สุริยะปฏิทินขอมพันปี และทดสอบการวัดเส้นรอบวงโลก (Measure Earth's Diameter) โดยใช้มุมตกกระทบของดวงอาทิตย์ ณ ปราสาทภูเพ็ก สกลนคร โดย อ.สรรค์สนธิ บุณโยทยาน

20180823-REPORT1.jpeg

IEEE ComSoc Thailand

เฉลิมฉลองวันสากลแห่งแสงโลก

May 16, 2019

กิจกรรม on site & on line เพื่อร่วมงานวันสากลแห่งแสงโลก นิทรรศการ แสงสีเสียง การบรรยายความรู้และการเสวนาอุตสาหกรรม (TBD)

LQ2.jpg

K Sripimanwat

Light & Quantum Milestones: history for the future (click)

  

1 January - 31 December, 2019

This project dedicates to represent related “Light & QuantumIT” histories between the world’s and those coincided stories of Thailand in order to supporting public understanding on these recent global challenges.

20180823-REPORT2.jpeg

ECTI - QuantumIT

School Tours: listen & talk

(Jan - Dec, 2019)

กิจกรรมเดินสายบรรยายทั่วแคว้นดินแดนความรู้ "แสงและควอนตัม" ตลอดปี ... ฟรี !

โรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจ เตรียมการตารางเวลาและติดต่อได้ ทันที ...

GrandOpening.png

IEEE ComSoc Thailand

Waiting yours, join us !

(Jan - Dec, 2019)

Let's help you to contribute for our community ... please be invited to write us here.

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)

 

ร่วมกับ

สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI)

 

ผู้ประสานงาน (Thailand Contact Node )

นายเกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

สมาคม (IEEE ComSoc Thailand & ECTI-QuantumIT)

และตัวแทนประเทศไทย Thailand's contact node: IDL 2019

 

ที่ปรึกษาโครงการ

1) ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ราชบัณฑิต

2) ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย นายกสมาคม ECTI (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3) คุณวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายกสมาคม สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

(IEEE Thailand) และผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4) คุณสมพงษ์ ปรีเปรม ประธานสาขา IEEE PES Thailand chapter

อุปนายกสมาคม สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

และผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Disclaimer: Science Web - About Us - Contact: ++02 5647000  (อยู่ระหว่างรอหมายเลข สนง.ใหม่)  Email: thailand_chapter@comsoc.org 

เวปวิชาการนี้ เป็นศูนย์รวมกิจกรรมไอทีสาขาใหม่บนพื้นฐานวิชาฟิสิกส์แขนงกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) มิได้เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือความเชื่อใด ๆ ที่นำชื่อควอนตัมไปใช้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ สังคมอุดมปัญญาไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานโดยอาสาสมัครเพื่อสาธารณะ

Q-Ti, Q-Thai.org, Quantum-Thai.org,

Thai Quantum Information Forum

© 2014 Powered by KS & IEEE ComSoc Thailand chapter

© 2015 Powered by  ECTI-Info, IEEE ComSoc Thailand chapter & KS

© 2016 Powered by NU & ECTI-Telecom, IEEE ComSoc Thailand chapter & KS

© 2017 Powered by NU & ECTI-Telecom & QuantumIT, IEEE ComSoc Thailand chapter & Merit KS

© 2018 KS

© 2019 KS & IEEE ComSoc Thailand chapter

© 2020 (waiting your support