top of page
ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

Inter Day of Light 2019 - sponsor

Inter Day of Light 2019

Inter Day of Light 2019

Laser talk: a history of the first Thai beam

Inter Day of Light 2019

Inter Day of Light 2019

May 16 - Speech by Sansonthi Boonyothayan.

Inter Day of Light 2019

Inter Day of Light 2019

Education & Tourism

2019-All-Thailand

2019-All-Thailand

"แสง-ควอนตัม-สื่อสาร" ทัวร์ทั่วไทย

Light & Quantum Milestones

Light & Quantum Milestones

This project dedicates to represent related “Light & QuantumIT” histories between the world’s and those coincided stories of Thailand in order to supporting public understanding on these recent global challenges.

สุริยะปฏิทิน มิติเวลาแห่งมนุษยชาติ

สุริยะปฏิทิน มิติเวลาแห่งมนุษยชาติ

Welcome Vernal Equinox: March 21, 2019

IYL-UNESCO

IYL-UNESCO

IYL 2015

6-20190506-May16-SansonthiSpeech-sm.jpg

Theme - IDL 2019 - Light inside education & tourism in Thailand, the land of brightness

IEEE ComSoc Thailand and ECTI-QuantumIT chapter is proudly joining the UNESCO's event of

the International Day of Light (IDL) 2019.

The whole year events will include educational or school activities through university seminars and conferences, to the industrial concerned events. Its themes is to promote the application of power saving & illumination and its scientific progresses to local school, university, traditional lighting show & tourism, and others. They are all collaborated among educational institute with national power generating & tourism authorities, and all related. 

 

For more information about this event, please visit us www.quantum-thai.org/idl-thailand 

or contact thailand_chapter@comsoc.org.

 

แสงสว่างส่องท้องถิ่นไทย: “การศึกษาและการท่องเที่ยว”

 

สาขาไฟฟ้าสื่อสาร สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

สาขาไอทีควอนตัม สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและสารสนเทศ

จัดกิจกรรมวันสากลแห่งแสงประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับองค์การยูเนสโกในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานเพื่อแสงสว่างทั่วท้องถิ่นไทย

และกิจกรรมแสงสว่างเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาค

โดยจะร่วมกับองค์กรด้านการจัดการพลังงานและการท่องเที่ยวของหลากหลายท้องถิ่น

(โปรดติดตาม ที่นี่)

  • Wix Facebook page

From IYL 2015 to IDL 2018 and next ...

(all of our events listed here)

Phupek equinox unseen thailand stamp.jpg

March 21, 2019

Welcome Vernal Equinox

Welcome Vernal Equinox โดยใช้สุริยะปฏิทินขอมพันปี และทดสอบการวัดเส้นรอบวงโลก (Measure Earth's Diameter) โดยใช้มุมตกกระทบของดวงอาทิตย์ ณ ปราสาทภูเพ็ก สกลนคร โดย อ.สรรค์สนธิ บุณโยทยาน

สุริยะปฏิทิน มิติเวลาแห่งมนุษยชาติ.001.j

IDL Thailand

20180823-REPORT1.jpeg

May 16, 2019

เฉลิมฉลองวันสากลแห่งแสงโลก

กิจกรรม on site & on line เพื่อร่วมงานวันสากลแห่งแสงโลก นิทรรศการ แสงสีเสียง การบรรยายความรู้และการเสวนาอุตสาหกรรม (TBD)

IDL-Logo.jpg

IEEE ComSoc Thailand

LQ2.jpg

1 January - 31 December, 2019

Light & Quantum Milestones: history for the future (click)

  

This project dedicates to represent related “Light & QuantumIT” histories between the world’s and those coincided stories of Thailand in order to supporting public understanding on these recent global challenges.

Screen Shot 2556-12-09 at 7.39.06 PM.png

K Sripimanwat

20180823-REPORT2.jpeg

(Jan - Dec, 2019)

School Tours: listen & talk

กิจกรรมเดินสายบรรยายทั่วแคว้นดินแดนความรู้ "แสงและควอนตัม" ตลอดปี ... ฟรี !

โรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจ เตรียมการตารางเวลาและติดต่อได้ ทันที ...

ปก.png

ECTI - QuantumIT

GrandOpening.png

(Jan - Dec, 2019)

Waiting yours, join us !

Let's help you to contribute for our community ... please be invited to write us here.

GrandOpening.png

IEEE ComSoc Thailand

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section)

 

ร่วมกับ

สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI)

 

ผู้ประสานงาน (Thailand Contact Node )

นายเกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์

สมาคม (IEEE ComSoc Thailand & ECTI-QuantumIT)

และตัวแทนประเทศไทย Thailand's contact node: IDL 2019

 

ที่ปรึกษาโครงการ

1) ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ราชบัณฑิต

2) ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย นายกสมาคม ECTI (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3) คุณวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายกสมาคม สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

(IEEE Thailand) และผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4) คุณสมพงษ์ ปรีเปรม ประธานสาขา IEEE PES Thailand chapter

อุปนายกสมาคม สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

และผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

bottom of page