top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

(Book review) | ขวัญชัย หลำอุบล | “ปัญญาอลวน” | 30th Anniversary - Turbo Codes | คำนิยม 2023

ผมได้อ่านหนังสือ “ปัญญาอลวน - เรื่องเล่าสารคดี สี่จดหมายเหตุ” เล่มนี้ ที่ทางสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยได้ส่งให้อ่าน โดยสาระของหนังสือเป็นการลำดับเรื่องราวจากจดหมายเหตุของการค้นพบ “รหัสเทอร์โบ (Turbo Code)” ซึ่งเป็นการค้นพบที่สำคัญอย่างยิ่งเรื่องหนึ่ง ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมของโลก ซึ่งนักวิจัยไทยมีส่วนร่วมพัฒนามาตั้งแต่ต้น สลับฉากไปกับเหตุการณ์ร่วมสมัย ทั้งในระดับโลก และในประเทศไทยเอง

(ภาพขวา) -- ที่ปรึกษาโครงการ Thai Quantum Information Forum

สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นสำหรับหนังสือเล่มนี้ ก็คือการนำเสนอเรื่องราวมุมหนึ่งของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในรูปแบบการเล่าเรื่องในสำนวนนวนิยายจีน สลับไปกับเนื้อหาเชิงวิชาการ ซึ่งทำให้ติดตามเรื่องราวไปได้จนจบ ไม่เป็นวิชาการมากจนน่าเบื่อ แต่ผู้อ่านก็จะได้รับสาระที่เข้าใจได้ง่าย และเห็นถึงประเด็นที่ท้าทายของนักวิจัยไทย แม้จะโดดเด่นในระดับโลก ก็ไม่ได้เดินบนเส้นทางที่ปูด้วยความราบรื่นเสมอไป

โดยรวมแล้ว ผมขอแนะนําหนังสือเล่มนี้ให้กับผู้ที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมหรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาที่น่าสนใจนี้ หรือ อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการผลักดันประเด็นที่ท้าทายที่จะนำไปสู่การพัฒนาต่อไปในอนาคต

ขวัญชัย หลำอุบล

(อดีตที่ปรึกษา สสวท. สวทน.)

 

สารคดีสี่จดหมายเหตุ “ปัญญาอลวน

๑) สามทศวรรษรหัสเทอร์โบนวัตกรรมพลิกโลกข่าวสาร (ค.ศ. 1993 - 2023)

๒) หลากเหตุการณ์ร่วมสมัยโทรคมนาคมไทยร้อยสี่สิบเจ็ดปี (พ.ศ. ๒๔๑๘ - ๒๕๖๕)

๓) เสี้ยวอดีตสี่สิบปีวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๖๒)

๔) หลายช่วงลมหายใจที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ยุคที่สอง)


 

"กิจกรรมสามทศวรรษรหัสเทอร์โบ (30th Anniversary - Turbo Codes)"

สาขาไฟฟ้าสื่อสาร (IEEE ComSoc Thailand) สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) จัดทำเพื่อเฉลิมฉลองหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญระดับโลกที่ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายบนเวทีสากลรวมทั้งรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นไทยเนื่องในโอกาสครบรอบสามสิบปีของการคิดค้น “รหัสเทอร์โบ” ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเผยแพร่และประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางต่อทั้งวิทยาการ บุคคลสำคัญ และเชิดชู “ปัญญา ฐิติมัชฌิมา” คนไทยผู้มีส่วนร่วมคิดค้นและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ รวมทั้งเผยแพร่เกร็ดประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความรู้ร่วมสมัยด้านโทรคมนาคม และของวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยในอดีตด้วย ทั้งนี้ หนึ่งในกิจกรรมหลักเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว สมาคมฯได้จัดพิมพ์เรื่องราวดังกล่าวออกเป็นหนังสือ โดยสร้างสรรค์ในรูปแบบเรื่องเล่าสารคดีประกอบภาพในชื่อเรื่อง “ปัญญาอลวน” จัดทำทั้งแบบรูปเล่ม (hardcopy) พร้อมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) สำหรับบุคคลทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้างเป็นวิทยาทาน และเพื่อใช้ผลผลิตในการสร้างเครือข่ายส่งเสริมให้เป็นกรณีศึกษาเพื่อต่อยอดเรียนรู้สู่แรงบันดาลใจให้กับบุคลากรคนรุ่นใหม่ รวมทั้งสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรมรวมทั้งเกร็ดประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อไป (เช่นเดียวกับที่สมาคมฯ ได้เคยจัดทำผลผลิตอื่นไปแล้วรวม ๑๗​ โครงการกว่า ๑๘,๐๐๐ เล่ม สื่อดิจิทัลซีดีกว่า ๖,๐๐๐ ชุด โปสเตอร์และโปสการ์ดความรู้รวม ๔,๐๐๐ แผ่น แด่กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศเป็นวิทยาทานแล้ว ข้อมูล ณ www.quantum-thai.org/10th-ttkm-anniversary & www.quantum-thai.org/q-books & web.facebook.com/TurboCodes20th)

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำหนังสือ “ปัญญาอลวน” ได้ที่


IEEE ComSoc Thailand - สาขาไฟฟ้าสื่อสาร

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเลคโทรนิคแห่งประเทศไทย

53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130


คำนิยม


Comments


FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow

 

DROP US A LINE 

Your details were sent successfully!

  • Facebook page
bottom of page