top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

Mini-Exhibition | นิทรรศการย่อย | 30th Anniversary-Turbo Codes| นิสสัคคิยปาจิตตีย์ | Nov 30, 2023 |

พบกับกิจกรรม ฉลองครบรอบสามสิบปีรหัสเทอร์โบ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี IEEE Thailand section ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ การบรรยายพิเศษสองหัวข้อพร้อมนิทรรศการฉบับตั้งโต๊ะ -- 'รหัสเทอร์โบ' (นิสสัคคิยปาจิตตีย์ - สละวัตถุและปลงอาบัติ เพื่ออนาคตวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย)

30th Anniversary of Turbo codes at the IEEE Thailand section annual general meeting (ACM) on November 30, 2023 with online & onsite invited talks and mini-exhibition ('confession at the hearing' - for the better future of S&T community).

Invited Talk #1 (online) -- Three decades of turbo code invention: 1993-2023

Title: AI-based Smart Healthcare

by Prof.Tomoaki Ohtsuki,

Director, IEEE ComSoc - Asia- Pacific region & Keio University Where: online at YouTube Premiere link Facebook web.facebook.com/TurboCodes20th

When: November 30, 2023 (10:00 - 10:40 am GMT+7)

รอบปฐมฤกษ์ ๑๖ พ.ค. 🔔 “Notify me” 🔔 (Click ตั้งเตือนการรับชม)


Invited Talk #2 (onsite) -- ฉลองครบรอบสามสิบปีรหัสเทอร์โบ (พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๖๖)

Title: AIoT and Technology Trends in Engineering and Innovation

โดย รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

Dean - School of Engineering

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) Where: อาคาร B การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ คลองเตย กทม.

Metropolitan Electricity Authority

(Head office) Building B -1192 Rama IV

Road, Klong Toei, Bangkok 10110 Thailand

When: November 30, 2023 (14:50 pm GMT+7 onwards)

Contact: thailand_chapter@comsoc.org


Organized: by IEEE ComSoc Thailand (mini-exhibition)

 

More info.:

IEEE Thailand section annual general meeting (ACM) on November 30, 2023

(four onsite keynote talks)


Remark:

Free four-colored book "the concatenation (ปัญญาอลวน)" for onsite event attendances

(limited - printed version for IEEE members -- ID number required)


ผู้เข้าร่วมงานแสดงหมายเลขสมาชิก ได้รับหนังสือสี่สี "ปัญญาอลวน" ฟรีหนึ่งเล่มหน้างาน

(จนกว่าจะหมด)

(updated: Nov 25, 2023)

 

๐ นิทรรศการ 'รหัสเทอร์โบ' ฉบับตั้งโต๊ะ ๐ Desktop Mini-Exhibition (on site) ๐


(คอลัมน์) ๐ อาชญากรรมวิชาการกับการสารภาพ | Confession at the Hearing | “นิสสัคคิยปาจิตตีย์” | ฉากทัศน์ 2023 "นิสสัคคิยปาจิตตีย์" & สละวัตถุและแสดงอาบัติ

หมายถึงการมอบทรัพย์คืนตำแหน่งหรือรางวัลและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มาโดยมิชอบ

ก) คัดลอก (plagiarism) ข) นั่งเทียน (fabrication) ค) ปั้นแต่ง (falsification)

ง) ซื้อผลงาน (authorship) หรือ จ) รับรางวัลที่เคยมอบ (Conflict of Interest)

ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อาจขัดกับจริยธรรม พร้อมด้วยกับการสารภาพปลงอาบัติ (สู่หมู่สงฆ์) ต่อสังคมที่ร่วมกิจอยู่ด้วยนั้น ซึ่งการปฏิบัติตามวิถีอันเป็นที่สุดดั่งโบราณยึดถือเยี่ยงนี้

จะส่งผลให้คนรุ่นหลังเดินทางต่อได้อย่างมีเกียรติและยั่งยืน

หลุดพ้นจากการเป็นตัวอย่างที่จะถูกนำไปเลียนแบบหรือใช้อ้างเพื่อเลี่ยงบาลีหนีความผิด

อีกทั้งไม่ค้างคาใจหลงเหลือสิ่งใดให้สังคมรุ่นหลังต้องตามแก้ไขอย่างไม่สิ้นสุด

(วีดีโอ)

 

(Video) - 30TH ANNIVERSARY OF TURBO CODES (1993- 2023)

[ IEEE ICC @Geneva1993 - May 24 ]

A JOURNEY FROM A PAPER TO REALIZATION STARTED FROM CONCATENATION & ITERATION IDEAS RESULTING TO THE BREAKTHROUGH INNOVATION !

APPS FROM GROUND TO SPACE

GREATEST INVENTION OF THE PAST THREE DECADES !

 

[ สามทศวรรษรหัสเทอร์โบ (30th Anniversary - Turbo Codes) ๒๕๓๖ - ๒๕๖๖ ]

นวัตกรรมระดับโลก ที่เปิดโลกวิทย์ไทยจนสั่นไหวไปทั้งวงการ ผลของงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย อาทิ รางวัลนวัตกรรม Golden Jubilee Awards for Technological Innovation for the Invention of Turbo Codes จากสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ IEEE (Information Theory Society) ในโอกาสครบรอบห้าสิบปีของทฤษฎีข่าวสาร ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เกียรติยศจากสมาคม IEEE จากผลงานบทความยอดเยี่ยม (Best Paper) ในวารสาร IEEE Transactions on Communications และเหรียญรางวัล The IEEE Richard W. Hamming Medal ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในฐานะที่สร้างปรากฏการณ์ “การปฏิวัติการสื่อสารเชิงดิจิทัล” รวมทั้งเป็นผลงานที่มีสิทธิบัตรคำขออันโด่งดัง(๒๕๓๖) หมายเลขNo 9105279 (France), No 92460011.7 (Europe), No 07/870,483 (USA) และหมายเลขสิทธิบัตรFR 2675968 EP0 511139 และUS 5406570 โดยถูกนำไปใช้งานสำหรับการแก้ไขความผิดพลาดของการสื่อสารข้อมูลจากระบบการสื่อสารภาคพื้นดิน โทรศัพท์ ขึ้นสู่ดาวเทียม จนถึงห้วงอวกาศ !


รวมทั้งเป็นนวัตกรรมระดับโลกที่ได้มาเปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย จนสั่นไหวไปทั่วกับ

#จริยธรรม #ธรรมาภิบาล และ #ผลประโยชน์ทับซ้อน


[ เรื่องเล่า "สารคดีสี่จดหมายเหตุ"]

จากบทภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้สร้าง สู่เรื่องเล่าเคล้าหนังเพลงดังกับทั้งเหตุการณ์น่าจดจำในอดีต เพื่อร่วมเฉลิมฉลองหนึ่งในนวัตกรรมระดับโลกที่ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายบนเวทีสากลรวมทั้งรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นไทยเนื่องในโอกาสครบรอบสามสิบปีของการคิดค้น “รหัสเทอร์โบ” ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศเกียรติคุณต่อทั้งวิทยาการ บุคคลสำคัญ และเชิดชู “ปัญญา ฐิติมัชฌิมา” คนไทยผู้มีส่วนร่วม รวมทั้งเกร็ดประวัติศาสตร์วิทย์ไทย-ฝรั่งเศส วัฒนธรรมและความรู้ร่วมสมัยด้านโทรคมนาคมไทย เรื่องราวส่วนหนึ่งของวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยกับสี่สิบปีอดีตที่เลือนหายไปแล้ว แต่ไม่แคล้วกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ให้ลูกหลานได้ผ่านตา พร้อมกับของฝากชิ้นสำคัญแด่วงการศึกษาวิจัยไทย ... "โอบามา กับ ฝาชาเขียว”


[ “ปัญญาอลวน” ]

"เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่ออนาคตที่ผิดพลาดน้อยลง"

๑) สามทศวรรษรหัสเทอร์โบนวัตกรรมพลิกโลกข่าวสาร (ค.ศ. 1993 - 2023)

๒) หลากเหตุการณ์ร่วมสมัยโทรคมนาคมไทยร้อยสี่สิบเจ็ดปี (พ.ศ. ๒๔๑๘ - ๒๕๖๕)

๓) เสี้ยวอดีตสี่สิบปีวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๖๒)

๔) หลายช่วงลมหายใจที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ยุคที่สอง)


#TurboCodes #สามทศวรรษรหัสเทอร์โบ #โทรคมนาคมไทย #MOST #กระทรวงวิทย์ #KMITL #สจล

 

หนังสือ “ปัญญาอลวน” ๒๕๖๕ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ: free eBook

ตามหา Fight for Science ที่หายไป !

กับแนวการแก้ไขเพื่ออนาคตสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย

คำนิยม

| บุญรักษา สุนทรธรรม | ขวัญชัย หลำอุบล | พิชญา ตัณฑัยย์ | ศราวุธ ชัยมูล |

| พัชรนันท์ ยิ่งขยัน | เจนกฤษณ์ คณาธารณา | พลกฤษณ์ ทุนคำ | มารุต บูรณรัช |

| อุษารัตน์ บุนนาค | อลิสา คงทน |


  • Facebook page
bottom of page