top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

Mini-Exhibition | นิทรรศการย่อย | 30th Anniversary-Turbo Codes| นิสสัคคิยปาจิตตีย์ | Nov 30, 2023 |

(ภาพปก) ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กรรมการ กสทช. (ขวา) และคุณพงศกร ยุทธโกวิท นายกสมาคม IEEE Thailand (ซ้าย) ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี


Invited Talk #1 (online) -- Three decades of turbo code invention: 1993-2023

Title: AI-based Smart Healthcare

by Prof.Tomoaki Ohtsuki,

Director, IEEE ComSoc - Asia- Pacific region & Keio University Where: online at YouTube Premiere link Facebook web.facebook.com/TurboCodes20th

When: November 30, 2023 (10:00 - 10:40 am GMT+7)


Invited Talk #2 (onsite) -- ฉลองครบรอบสามสิบปีรหัสเทอร์โบ (พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๖๖)

โดย รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

Dean - School of Engineering

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) Where: อาคาร B การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ คลองเตย กทม.

Metropolitan Electricity Authority

(Head office) Building B -1192 Rama IV

Road, Klong Toei, Bangkok 10110 Thailand

When: November 30, 2023 (14:50 pm GMT+7 onwards)

Contact: thailand_chapter@comsoc.org


Organized: by IEEE ComSoc Thailand (mini-exhibition)

 

More info.:

(four onsite keynote talks)


Remark:

Free four-colored book "the concatenation (ปัญญาอลวน)" for onsite event attendances

(limited - printed version for IEEE members -- ID number required)


ผู้เข้าร่วมงานแสดงหมายเลขสมาชิก ได้รับหนังสือสี่สี "ปัญญาอลวน" ฟรีหนึ่งเล่มหน้างาน

(updated: Dec 9, 2023)

 

๐ นิทรรศการ 'รหัสเทอร์โบ' ฉบับตั้งโต๊ะ ๐ Desktop Mini-Exhibition (on site) ๐


ก) คัดลอก (plagiarism) ข) นั่งเทียน (fabrication) ค) ปั้นแต่ง (falsification)

ง) ซื้อผลงาน (authorship) หรือ จ) รับรางวัลที่เคยมอบ (Conflict of Interest)

(รวมภาพกิจกรรมในงานวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๖ -- 1 2 3)
 

(Video) - 30TH ANNIVERSARY OF TURBO CODES (1993- 2023)

[ IEEE ICC @Geneva1993 - May 24 ]

A JOURNEY FROM A PAPER TO REALIZATION STARTED FROM CONCATENATION & ITERATION IDEAS RESULTING TO THE BREAKTHROUGH INNOVATION !

APPS FROM GROUND TO SPACE

GREATEST INVENTION OF THE PAST THREE DECADES !

 

[ สามทศวรรษรหัสเทอร์โบ (30th Anniversary - Turbo Codes) ๒๕๓๖ - ๒๕๖๖ ]

นวัตกรรมระดับโลก ที่เปิดโลกวิทย์ไทยจนสั่นไหวไปทั้งวงการ ผลของงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย อาทิ รางวัลนวัตกรรม Golden Jubilee Awards for Technological Innovation for the Invention of Turbo Codes จากสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ IEEE (Information Theory Society) ในโอกาสครบรอบห้าสิบปีของทฤษฎีข่าวสาร ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เกียรติยศจากสมาคม IEEE จากผลงานบทความยอดเยี่ยม (Best Paper) ในวารสาร IEEE Transactions on Communications และเหรียญรางวัล The IEEE Richard W. Hamming Medal ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในฐานะที่สร้างปรากฏการณ์ “การปฏิวัติการสื่อสารเชิงดิจิทัล” รวมทั้งเป็นผลงานที่มีสิทธิบัตรคำขออันโด่งดัง(๒๕๓๖) หมายเลขNo 9105279 (France), No 92460011.7 (Europe), No 07/870,483 (USA) และหมายเลขสิทธิบัตรFR 2675968 EP0 511139 และUS 5406570 โดยถูกนำไปใช้งานสำหรับการแก้ไขความผิดพลาดของการสื่อสารข้อมูลจากระบบการสื่อสารภาคพื้นดิน โทรศัพท์ ขึ้นสู่ดาวเทียม จนถึงห้วงอวกาศ !


รวมทั้งเป็นนวัตกรรมระดับโลกที่ได้มาเปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย จนสั่นไหวไปทั่วกับ

#จริยธรรม #ธรรมาภิบาล และ #ผลประโยชน์ทับซ้อน


[ เรื่องเล่า "สารคดีสี่จดหมายเหตุ"]

จากบทภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้สร้าง สู่เรื่องเล่าเคล้าหนังเพลงดังกับทั้งเหตุการณ์น่าจดจำในอดีต เพื่อร่วมเฉลิมฉลองหนึ่งในนวัตกรรมระดับโลกที่ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายบนเวทีสากลรวมทั้งรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นไทยเนื่องในโอกาสครบรอบสามสิบปีของการคิดค้น “รหัสเทอร์โบ” ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศเกียรติคุณต่อทั้งวิทยาการ บุคคลสำคัญ และเชิดชู “ปัญญา ฐิติมัชฌิมา” คนไทยผู้มีส่วนร่วม รวมทั้งเกร็ดประวัติศาสตร์วิทย์ไทย-ฝรั่งเศส วัฒนธรรมและความรู้ร่วมสมัยด้านโทรคมนาคมไทย เรื่องราวส่วนหนึ่งของวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยกับสี่สิบปีอดีตที่เลือนหายไปแล้ว แต่ไม่แคล้วกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ให้ลูกหลานได้ผ่านตา พร้อมกับของฝากชิ้นสำคัญแด่วงการศึกษาวิจัยไทย ... "โอบามา กับ ฝาชาเขียว”


[ “ปัญญาอลวน” ]

"เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่ออนาคตที่ผิดพลาดน้อยลง"

๑) สามทศวรรษรหัสเทอร์โบนวัตกรรมพลิกโลกข่าวสาร (ค.ศ. 1993 - 2023)

๒) หลากเหตุการณ์ร่วมสมัยโทรคมนาคมไทยร้อยสี่สิบเจ็ดปี (พ.ศ. ๒๔๑๘ - ๒๕๖๕)

๓) เสี้ยวอดีตสี่สิบปีวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๖๒)

๔) หลายช่วงลมหายใจที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ยุคที่สอง)


 

กับแนวการแก้ไขเพื่ออนาคตสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย

คำนิยม


Σχόλια