top of page
QICTechFACTcheckLoGoWhite-2021.jpg

(6/06/62) “ต้นน้ำนโยบายควอนตัมพิลึกพิลั่น !” | Weird Quantum Policy | จดหมายเหตุควอนตัมไทย | Thai Quantum Milestones | June 6, 2019 |

Milestone: JUNE 6, 2019 -- A meeting toward strategic plan for the national frontier research, and later resulting to the national roadmap (2020 -2029) of Thai Quantum Technology (aka "quantum tech for animal health" - white paper)
จดหมายเหตุ -- 6 มิถุนายน 2562  “ประชุมการหารือการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)”

เหตุบันทึก:

๑) นโยบายการเมือง พ.ศ.2562

๒) อดีตนโยบายระดับสูงและวัฒนธรรมวงการวิทย์ไทยที่เกี่ยวข้อง (เจตนารมณ์ก่อนหน้า 14 มกราคม พ.ศ.2560)

๓) ผลลัพธ์สู่สังคมไทย พ.ศ.2563

การเรียนรู้สำหรับประเทศไทย:

ระดับนโยบายบนพื้นฐานวัฒนธรรมภาพลักษณ์รางวัลและคำสรรเสริญของวงการวิทยาศาสตร์ไทยจากยุค 1990s  (ปัญญาอลวน และ เตือนใจควอนตัมไทย ๔) พร้อมระดับทายาทสืบสายนโยบายร่วมต่อสานเจตนารมณ์ 14 มกราคม พ.ศ.2560 กับสาขาควอนตัมยุคใหม่และอื่น ๆ ณ ที่ประชุมการหารือการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยต่อมายุทธศาสตร์ระดับชาติหลายสาขาได้ถือกำเนิดขึ้น หนึ่งในนั้นคือผลลัพธ์อันน่าประหลาดใจผ่านมากับ “แผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทย พ.ศ.2563 – 2572” (20 กุมภาพันธ์ 2563) ปรากฏทั้ง “ควอนตัมดูแลสุขภาพสัตว์” “ตรวจจับมะเร็ง”  “อัลกอลิธึมควอนตัมจัดอันดับผู้กู้และหนี้เสีย”  “การทำธุรกรรมออนไลน์และการทำธุรกรรมการเงินการธนาคาร” “วิเคราะห์ความเสี่ยงในตลาดหุ้นและการลงทุน” “เตือนภัยแผ่นดินไหว” “ระบบสื่อสารควอนตัมในทุกระดับครัวเรือน ” ฯลฯ นโยบายต้นน้ำควอนตัมไทยที่แปลกและน่าฉงนผลพวงส่วนหนึ่งจากวัฒนธรรมดั้งเดิมนี้ สังคมวิทย์รุ่นใหม่จำต้องร่วมตรวจสอบและแก้ไขกันต่อไป อีกครั้ง !

จดหมายเหตุ (milestone):

6 มิถุนายน 2562  -- “ประชุมการหารือการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research)”
 

แนวทางอันทรงเกียรติ “นิสสัคคิยปาจิตตีย์” หรือแสดงการยอมรับผลที่เกิดขึ้นพร้อมร่วมกันชดเชยโอกาสสู่สังคมด้วยความถ่อมใจ รวมทั้งสร้างโอกาสอื่น ๆ รอบด้านเพิ่มเติมกระทั่งได้พบกับจุดพลิกโฉมวงการวิทย์ไทยสู่อนาคตแนวใหม่ ไม่เหลือไว้ซึ่งภาระอุปสรรคต่อคนรุ่นหลัง ไม่ถูกนำไปอ้างเลียนแบบทำตามอย่างไม่สิ้นสุด จักสามารถยุติผลพวงจากวิทย์รัฐพันลึกไทยได้โดยสมบูรณ์

 

“เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่ออนาคตที่ผิดพลาดน้อยลง”

คอลัมน์ "เตือนใจควอนตัมไทย"

| ภาค ๕) จดหมายเหตุ ๕๐ ปีควอนตัมไทย | ภาค ๖) 'ธรรมาภิบาล'

[ หนังสือ สารคดีสี่จดหมายเหตุสำคัญ "ปัญญาอลวน" ]
 

Comments


FEATURED POSTS

FOLLOW US

  • Facebook Long Shadow

 

DROP US A LINE 

Your details were sent successfully!